Ferjesambandet Levanger–Hokstad

Levanger–Hokstad er et ferjesamband i Levanger kommune over den indre Trondheimsfjorden. Det er del av fylkesvei 774 og forbinder Hokstad ferjekai på Ytterøya med fastlandet. Sambandet drives av FosenNamsos Sjø.[1]

Ferjestrekningen er på 9,1 km[2] med en overfartstid på 30 minutter, og blir betjent av MF «Herlaug», med MF «Levanger» som reserveferje, 12 ganger daglig om hverdagen.[1] 2014 var årsdøgntrafikken 182 kjøretøy.[3]

Sambandet oppsto 1964 da ferjesambandet Venneshavn–Kjerringvik–Vangshylla–Hokstad–Levanger fra 1958 ble delt i to enkeltsamband, det andre sambandet ble Vangshylla–Kjerringvik.[4] Operatør var Innherredsferja AS og strekningen ble betjent av MF «Innherredsferja». 1981 ble MF «Ytterøy» tatt i bruk, og 2002 MF «Ytterøy II». 2005 ble sambandet overtatt av Fosen Trafikklag. Fra 2007 ble strekningen betjent av MF «Ytterøyningen», som først ble driftet av Nor-Ferjer AS, fra 2008 Tide Sjø AS og fra 2012 Norled. 1. januar 2015 overtok FosenNamsos Sjø med nye ferjer.[5]

ReferanserRediger