MF «Ytterøy»

(Omdirigert fra «MF Ytterøy»)

MF «Ytterøy» er en ferje som betjener ferjesambandet mellom Levanger og Ytterøy. Ferjen eies av FosenNamsos Sjø, som igjen eies av Torghatten ASA. Ferjen ble levert ny i august 2015. Ferjen er stasjonert ved Levanger Ferjeleie og har 13 daglige avganger. Strekningen er på 9,1 kilometer og har en overfartstid på rundt 35 minutter. MF «Levanger» er ferjens reserveferje.

Ferjesambandet er en del av Fylkesvei 774.

Autoritetsdata