Familiestyrelsen

Familiestyrelsen, og tidligere Familieretsdirektoratet, var et dansk direktorat som løste oppgaver på det familierettslige område. Den 4. januar 2012 ble direktoratet omdannet til en del av Ankestyrelsen – kalt Familieretsafdelingen – som hører under Social- og Integrationsministeriet.

Blant de områder som direktoratet og den senere Familieretsafdelingen arbeider med, er separasjon, skilsmisse, samvær, ektefellebidrag, barnebidrag, farskap og adopsjon. Familiestyrelsen administrerte også navnelovgivningen. I konkrete saker fungerte direktoratet som klageinstans for avgjørelser truffet av Danmarks statsforvaltninger.

Fra august 2004 til november 2007 hørte Familiestyrelsen under det senere nedlagte Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. I november 2007 fikk den nytiltrådte kirke- og integrasjonsminister Birthe Rønn Hornbech godkjennelse av trossamfunn flyttet fra Kirkeministeriet til Justitsministeriet. Dermed kom området under Familiestyrelsen. Den 3. oktober 2011 ble den overflyttet til Social- og Integrationsministeriet.

Familiestyrelsen sysselsatte ca. 40 medarbeidere. Direktøren var Dorrit Sylvest Nielsen.

Familieretsafdelingen holder til på Kristineberg på Ydre Østerbro.

Eksterne lenkerRediger