Engelen (karavell)

Engelen (karavell)
Engelen03.jpg
Tegning av hvordan skipet kan ha sett ut.
Karriere
TypeAdmiralskip (kravellbygd)
VerftSlotø og Sønderborg i Nakskovfjorden
Kjølstrekking1509
Sjøsatt1510
OperativSlaget ved Bornholm 1511
SkjebneLånt ut til Nederland, kom aldri tilbake
SøsterskipMaria
Tekniske data
Deplasement1764 tonn
Lengde42 m
Bredde12,5 m
Dypgang6 m
Bestykningca 100 kanoner
Mannskap6-700 mann

Engelen var kong Hans' største orlogsskip, bygd i 1510.

På begynnelsen av 1500-tallet planlegger kong Hans for alvor en egen kongelig flåte. Han har fått inspirasjon av sin svigerfar, kong James av Skottland, og kjøper noen skip fra England og tre fra Skottland. Han får også løfte fra nederlenderne, hollenderne og friserne om forsyninger av folk og skip. Men han ønsker også å bygge to store krigsfartøy. På denne tiden lå Danmark i strid med Sverige om hvor vidt hansabyene skulle få handle med Sverige. Kongen hadde også fått underretning om at Bornholm ble utsatt for herjinger fra Lübeck, og han hadde et sterkt behov for å forsvare øya. Til dette trengte han en egen krigsflåte, for før 1500 hadde kongene helst rekvirert handelsskip og bestykket dem etter behov.

Ved festningen Engelborg på øya Slotø i Nakskov fjord, (syd på Falster), etablerer han et verft og setter i gang med byggingen av et meget stort orlogsskip, Engelen, på ca 1 400 tonn. Det blir Europas største skip, og det er Anders Bartum og broren Robert og flere andre som får oppdraget. Historikere mener skipet blir gjort ferdig og bestykket i Sønderborg. Omtrent samtidig starter kongen å bygge enda et orlogsskip, Maria, trolig i København, også det på omtrent samme størrelse.

I mai 1511 ble Jens Holgersen Ulfstand forfremmet som admiral for en godt utrustet flåte. Den bestod av flere skip med «Engelen» som flaggskip. Første gang det refereres til «Engelen» er i slaget ved Bornholm 1511, og da omtales skipet som «hun rager op som en Høne omgivet af sine Kyllinge». «Engelen» er på ca 42 meter og har 100 kanoner av ulike kalibre og en bemanning på 6-700 mann. Skroget blir ikke klinkbygget som det var vanlig å gjøre siden vikingtiden, men kravellbygget. Det kjennetegnes ved en glatt bordkledning, og man kunne bruke treverk av grovere dimensjoner.

UtseendeRediger

Det finnes ingen arbeidstegninger til skipet. Men det er noen ledetråder å ta fatt på når man vil forsøke å rekonstruere skipet.

  • På et hvelv i Ebeltoft kirke er det et kalkmaleri av et krigsskip som dateres til 1521. Skipet var blant datidens største, og det er sannsynligvis Kong Hans' krigsskip Maria eller Engelen som ble bygget i 1510. Kalkmaleriet av den store kravellen i Ebeltoft kirke ble i 2010 brukt som grunnlag for å utgi et frimerke i anledningen for den danske flåtes 500-års fødselsdag.
  • Det er også et kalkmaleri fra Voldby kirke i Norddjurs kommune, som viser et orlogsfartøy fra omkring 1500, og som kan forestille «Engelen».

Historikeren Arild Huitfeldt skriver at skipet var på 400 lester. Normalt lastevolum for handelsskip på den tiden var ca 100 lester. Et lastevolum på 400 lester tilsvarer 1400 registertonn.

Byggingen av skipetRediger

 
 
Slotø
Skipet ble bygd på Slotø i Nakskov-fjorden

Det tok flere år for å bygge et såpass stort skip, fra planlegging til ferdigstillelse. Først måtte man utarbeide tegninger og gjøre masseberegninger og starte med hogst av trær. Det gikk med ca 1000 eiketrær for å bygge «Engelen», dvs ca 2 ha skog. Kong Hans sørget først for å ødelegge Ravnsborg slik at de kunne gjenbruke steinene når de i 1508 begynte å anlegge en stor bedding på Slotø, ei lita ubebodd øy i Nakskov-fjorden. Slotø ble kjøpt av kong Hans i 1508 med det formål å bruke øya som et skipsverft til sin påtenkte store krigsflåte. Historikeren Arild Huitfeldt skriver at det straks ble satt i gang med å bygge to store orlogskip, "Engelen" og "Maria". Våren 1509 ble kjølen til «Engelen» lagt, og den ble bygd som råskip på Slotø og siden bestykket i Sønderborg våren og sommeren 1510. «Maria» ble sannsynligvis bygd i København i årene 1513-14. Det finnes en rapport fra 29. april 1510 til rådet i Rostock, hvor to tyske kjøpmenn forteller om et stort skip som er under utrustning i Sønderborg. Det må ha vært et usedvanlig stort skip, siden man valgte å sende rapport til byrådet.

Utlånt til NederlandRediger

"Engelen" var i sin tid det største orlogskipet som var bygd i Europa, og da "Engelen" senere ble lånt ut til hertugen av Geldern i Nederland, ble det brukt til å transportere den habsburgske kronprinsen, den senere keiser Karl 5. Når Christian II sendte skipet til Nederlandene, var det som en del av kongens frierferd til sin kommende hustru, Elisabeth. Christian fikk sin Elisabeth, men Engelen mistet han. Det store skipet ble utlånt til Elisabeths bror, den seinere tyske keiser Karl V. I en samtidig beretning fra Holland står det om skipets ankomst: ”I dette år 1514 i maj måned ankom til havnen i Veer et forfærdeligt stort skib, som hed “Engelen”, hvis lige og størrelse aldrig tidligere havde været set i Zeeland. Det kom fra kong Christian af Danmark, den anden af dette navn….”. Fra svensk side ble det fortalt at “kongens skip “Engelen” ligger i Holland og det sies at han har skjenket det til hertug Karl (keiser Maximilians søn)”. To år seinere, i 1516, førte Karl V til Spania som en del av kongekroningen. Ifølge enkelte kilder er det brent, men uansett vendte "Engelen" aldri tilbake til Danmark igjen.

Teori om svekket funksjonalitet pga hoggingRediger

 

Grønlandsskipperen Asbjørn Starcke (1927-2014) har utviklet en teori om hva som kan ha skjedd med "Engelen" og hennes søsterskip "Maria". Det var liten eller ingen erfaring med å bygge så store skip i Danmark og Nord-Europa for øvrig. Starcke mener begge skipene nokså tidlig ble ødelagte i kjølen, ved at den mistet sin styrke og buet svakt oppover på midten, såkalt hogging. Skipsbyggerne klarte aldri å hindre kjølsprenging når de bygde store treskip. Begge skipene har etter få år mistet sin verdi, kunne ikke brukes i krigføring og var heller ikke sjødyktige på sikt.

KilderRediger