Encyclopédie

tidlig fransk ensyklopedi

Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (Encyclopedi, eller et systematisk leksikon om vitenskapene, kunstartene og håndverkene)[1] var en tidlig encyklopedi, som ble utgitt mellom 1751 og 1772 i Frankrike. Det hadde mange forfattere, kalt for encyclopédistes, og verkets hovedredaktører var Denis Diderot og Jean le Rond d'Alembert. Den kalles gjerne for Den store franske encyclopedien.

Tittelsiden til encyklopediens første bind.

Et år etter at første bind var kommet ut ble verket midlertidig forbudt. Allerede året etter, i 1753, kunne utgivelsen fortsette. Til å begynne med var det en oversettelse av engelskmannen Ephraim ChambersCyclopaedia, or Universal Dictionary of Arts and Sciences, som utkom i 1728 i to bind, men underveis ble det sterkt utvidet og politisert med mange liberale og progressive idéer. Ved avslutningen i 1772 bestod den av 17 bind tekst og 11 bind med bilder og tegninger.

Encyclopédie er mest kjent for å representere tankene til opplysningstiden. I henhold til Denis Diderot i artikkelen «Encyclopédie» var verkets målsetning «å endre måten folk tenkte» og for at folk skulle være i stand til å informere seg selv og kjente til ting.[2] Diderot sammen med de andre bidragsyterne fremmet sekularisering av kunnskapen og for å løsrive den fra de katolske jesuittene.[3] Diderot ønsket å innlemme hele verdens kunnskap i Encyclopédie og håpet at teksten kunne spre denne informasjonen til folket og framtidige generasjoner.[4] Det var også den første encyclopedi som inkluderte bidrag fra mange navngitt bidragsytere, og det var den første generelle encyclopedi som beskrev mekanisk håndverk (Artes Mechanicæ, det vil si veving, jordbruk, byggekunst, handel, kokekunst etc).

Radikale tanker rediger

Den store franske encyclopedi spilte en viktig rolle i den intellektuelle tankegangen som førte til den franske revolusjonen. Selv om mange bidragsytere til Encyclopédie ikke hadde interesse i å radikalt reformere det franske samfunnet, ledet verkets innhold i den retningen. Encyclopédie benektet at læren i Den katolske kirken skulle bli behandlet som autoritativ i vitenskapelig relaterte problemstillinger. Redaktørene nektet også å behandle avgjørelser vedtatt av politiske krefter som endelig i intellektuelle eller kunstneriske spørsmål. Noen artikler snakket om å endre sosiale og politiske institusjoner som ville forbedre samfunnet for alle.[5] Verket ble skrevet på fransk, og på den tiden var Paris den intellektuelle hovedstaden i Europa Som et resultat brukte mange europeiske ledere fransk som administrativt språk, og derfor hadde ideene som ble skildret i verket stor kapasitet til å spre seg.[6]

Mange fremtredende personer bidro til encyklopedien, for eksempel Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville, Georges Louis Buffon, Antoine Louis (konstruktør av den første giljotinen), baron de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau og Voltaire. Bidragsyterne har fått et tilnavn; de var de såkalte encyclopédistes.

Fakta om encyklopedien rediger

 • 17 bind med artikler
 • 11 bind med illustrasjoner
 • 18 000 sider tekst
 • 75 000 oppslag
 • 44 000 hovedartikler
 • 28 000 sekundære artikler
 • 2 500 illustrasjoner
 • 20 000 000 ord
 • Trykt i 4 250 eksemplarer

Referanser rediger

 1. ^ Buchanan, Ian (2010): A Dictionary of Critical Theory, Oxford University Press, s. 151.
 2. ^ Denis Diderot som sitert hos Hunt, Lynn (2007): The Making of the West, s. 611
 3. ^ University of the State of New York: Annual Report of the Regents, Volume 106, s. 266.
 4. ^ Denis Diderot som sitert hos Kramnick, Isaac (1995): «Encyclopédie» i: The Portable Enlightenment Reader, s. 17
 5. ^ Spielvogel, Jackson J. (2011)Western Civilization, s. 480-481
 6. ^ Magee, Bryan (1998): The Story of Philosophy, s. 125

Litteratur rediger

 • Maurseth, Anne Beate (2005) Opplysningens sjonglør Denis Diderot 1713-1784, ISBN 82-92622-01-2
 • Darnton, Robert (1979): The Business of Enlightenment: A Publishing History of the Encyclopédie, 1775-1800 Cambridge, ISBN 0674087860
 • Hunt, Lynn (2007): The Making of the West: Peoples and Cultures: A Concise History: Volume II: Since 1340, 2. utg., Boston: Bedford/St. Martin's, ISBN 0-312-43937-7
 • Kramnick, Isaac (1995): «Encyclopédie» i: Kramnick, Isaac, red.: The Portable Enlightenment Reader, Toronto: Penguin Books, , ISBN 0-14-024566-9
 • Magee, Bryan (1998): The Story of Philosophy, New York: DK Publishing, Inc., ISBN 0-7894-3511-X
 • Spielvogel, Jackson J. (2011): Western Civilization, Boston: Wadsworth Cengage Learning, ISBN 0-495-89733-7

Eksterne lenker rediger

  (fr) Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers – originaltekster fra den franskspråklige Wikikilden