Eldøya-Sletter landskapsvernområde

Landskapsvernområde

Eldøya-Sletter landskapsvernområde ligger i Moss og Råde kommuner i Østfold fylke. Området ble opprettet i 1997, har plantelivsfredning og er på 12 649 dekar landareal, av dette er 11 017 dekar sjøareal. Landskapsvernområdet er oppretta for å bevare natur- og kulturlandskapet i området, der kvartærgeologien og botanikken er spesielt interessant.[2]

Eldøya-Sletter landskapsvernområde
LandNorge[1]
Ligger iMoss og Råde
VerneformLandskapsvernområde
Areal12 649 daa
Opprettet23. desember 1983
Kart
Eldøya-Sletter landskapsvernområde
59°18′40″N 10°39′00″Ø

Landarealene i landskapsvernområdet utgjøres av fem øyer og en halvøy. Lengst i nord ligger øya Kollen, som for en stor del er bevokst med skog og kratt. Deretter følger Eldøya, som består av en mosaikk av skog, kratt og åpne engarealer. Her finnes også et tjern. På den norøstre spissen av øya er det en sandstrand hvor man kan komme inntil med båt. De tre Sletter-øyene er skogløse, og her består vegetasjonen nesten utelukkende av eng. Halvøya "Danmark" utgjør den ytterste spissen på Larkollneset. Den er for det meste bevokst med skog. Når vannstanden er høy, blir halvøya midlertidig omgjort til en øy.

Det vokser mange sjeldne planter i området, blant annet hestekjørvel, som ikke er funnet andre steder i landet. Kubjelleengene på Eldøya og Store Sletter er et vakkert skue om våren. Vegetasjonen er fredet, og plukking er derfor ikke tillatt.[3]

Det er også et rikt fugleliv i området. Deler av Eldøya, Store Sletter og Søndre Sletter er sjøfuglreservater med ferdselsforbud i hekketiden.[4][5][6]

Referanser

rediger
  1. ^ Common Database on Designated Areas, besøkt 26. juni 2021[Hentet fra Wikidata]
  2. ^ (no) Eldøya-Sletter landskapsvernområde i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
  3. ^ Vernebestemmelser (Lovdata)
  4. ^ (no) Eldøya naturreservat i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
  5. ^ (no) Vesle Sletter naturreservat i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
  6. ^ (no) Søndre Sletter naturreservat i Miljødirektoratets nettsted Naturbase