Ekeberghallene

fjellanlegg

Ekeberghallene, også kalt Ekeberganlegget, er et fjellanlegg med industri- og lagerhaller i Ekebergåsen i Oslo. Det omfatter 48 haller som blir leid ut til ulike næringsvirksomheter. Hallene ble sprengt ut på 1950-tallet og er eid av AS Ekeberganlegget.[2][3]

Kai- og industrianleggene på Sjursøya øst i havnebassenget utenfor Oslo (Sydhavna). Den nordre inngangen til Ekeberghallene, lagerhallene som ble sprengt ut og innreda i Ekebergåsen på 1950- og 1960-tallet, ligger ved kaiområdet omtrent midt i bildet.[1]

Beliggenhet og størrelseRediger

Ekeberghallene ligger ved Oslo havn nedenfor Ekebergskråninga mot Oslofjorden, det vil si ved Sydhavna mellom Sjursøya og Bekkelaget lengst øst i fjordbassenget utenfor byen. «Inngang nord» har gateadresse Kongshavnveien 26[1][4] og ligger rett innafor kai- og industrianlegga på Sjursøya. Atkomsten går via Mosseveien (E18).

Ekeberganlegget består av 48 lagerhaller som er fordelt på to plan og går 130 meter inn i fjellet. Hver hall er på 675 kvadratmeter og hele anlegget på 23 000.[5][6] Hallene har regulerbar temperatur og luftfuktighet.

HistorikkRediger

 
Sjursøya i Oslo sett fra sør i 1956. Arbeidene med Ekeberganlegget kan anes som steinfyllinger langs Oslofjorden helt til høyre i bildet.

Behovet for bedre lagringsmuligheter for næringslivet i Oslo ble stadig tydeligere på 1940-tallet. Sivilingeniør Haakon Eeg-Henriksen (1892–1974), en ledende entreprenører i Norge etter krigen, foreslo derfor å bygge lagerhaller i Ekebergåsen.[7] I 1948 ble aksjeselskapet Egeberganlegget etablert. Planene omfatta også tilfluktsrom.

Fordi stedet mangla strandsone, måtte arbeiderne til å begynne med bruke lekter for å komme til.[7] Steinmassene fra fjellet ble brukt til å fylle opp langs vannet og lage nytt kaianlegg.[7] Inne i kjempehallen ble det bygd en bygning i jern og betong over to etasjer.[7]

Hallene ble tatt i bruk fra omkring 1956.[8] Alle sprengingsarbeider og innredning var ferdig i 1965.[9] Anlegget kosta 18 millioner kroner,[9] og arbeidet ble utført av H. Eeg-Henriksen A/S.[10]

I tilknytning til tunnel- og hallanlegget ble det også oppført en administrasjons- og kontorbygning for leiefirmaene, et bygg på sju etasjer som ble tegna av John Engh og Peer Qvam og sto ferdig i 1957–1958.[6]

Hele anlegget tilfaller Oslo havnevesen når konsesjonstida på seksti år utløper.[7]

AnnetRediger

Betegnelsen «Ekeberganlegget» er også brukt om idrettsbanene på Ekebergsletta og Ekeberg idrettshall som åpna i 1973, og det nye veisystemet fra Bispelokket over Sørenga mot Mosseveien som stod klart 1995, med blant annet Ekebergtunnelen fra Sørenga til Lodalen.

I Ekebergfjellet er det også andre tunneler og utsprengte rom,[11] deriblant bombesikre lagre i forbindelse med oljhavna på Sjursøya (Ekeberg oljelager fra 1966 og Ekeberg Tank fra 1975).[trenger referanse]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger