Eide (Gloppen)

Eide er en tidligere storgård i Gloppen kommune, beliggende på platået ovenfor kommunesenteret Sandane til øst. Gården har Gloppefjorden til vest og Breimsvatnet i øst, derav navnet Eide av eid.

Gården er senere delt i flere gårder, men hovedsakelig er det gårdene Eide og Evebø som dekker området. Sandane og boligfeltet Åsen ligger trolig også innenfor det som tilhørte Eidegården.

Arkeologiske funnRediger

Gården har gitt viktige arkeologiske funn fra eldre jernalder. Mest sentralt er funnet av Eidehøvdingen i en gravhaug som ligger på kanten av platået gården ligger på. I graven fant arkeologene fra Universitetet i Bergen funn som tilsier at Eide var en storgård, og trolig en sentral gård på nordvestlandet i gammel tid. Graven er datert til slutten av 400-tallet etter Kristus.

I grava fant de også en gjenstand skåret av ett stykke bjørk som kan trekkes ut i ulike geometriske mønster og figurer. Det er ikke funnet lignende gjenstander andre steder i Norge, og de eneste lignende treringer som er kjent er en funnet Iran og en annen fra Afghanistan. Gjenstanden har fått navnet «tankeringen», selv om det er ukjent hva den ble brukt til. I Gloppen kommune er det laget en forstørret utgave av tankeringen som er plassert som skulptur på kommunens tusenårssted, Heradsplassen, i Sandane sentrum.

Kjente personer med opphav fra gården EideRediger

KilderRediger