Drektighet er et uttrykk som er synonymt med svangerskap hos pattedyr. Dyr som blir gravide kalles gjerne drektige. Drektighetstiden (svangerskapet) beskriver tidsrommet mellom eggcellenes befruktning og avkommets fødsel. Drektighetsperioden inngår således i metøstrus (den såkalte etterbrunsten), som dessuten også omfatter selve fødselen og dieperioden i etterkant. Metøstrus er en del av den seksuelle syklusen hos pattedyrene.

Drektig løvinne

Hunner blir befruktningsdyktig når eggløsning skjer i østrus. Zygote oppstår etter naturlig parring eller assistert befruktning (inseminering), dersom hannens spermier befrukter (smelter sammen med) hunnens eggceller. Noen arter har såkalt embryonisk diapause, en pause i utviklingen av zygoten som utsetter implantasjonen til livmoren. Når diapauser inntrerer øker således den totale drektighetstiden. Zygoten vil etter dette gjennomgå celledelinger og bli implantert i livmoren og utvikle seg til et foster. Drektighetsperioden, som også varierer i forhold til art og individ, er en del av hunnens seksuelle syklus i metøstrus (som også består av selve fødselen og dieperioden).

Dyr Gjennomsnittlig drektighetstid i dager
Husmus 18–20
Kaniner 33
Tamkatt 62
Hundefamilien 52–80
Løver 108
Griser 115
Sauer 150
Mennesker 259–294
Kveg 283
Hester 336
Elefanter 600–660

Pseudograviditet

rediger

Skinndrektighet er et uttrykk som er synonymt med innbilt graviditet, men tilstanden regnes ikke som en sykdom, fordi den kan forklares med naturlige hormonelle endringer. Tilstanden forsvinner gjerne spontant (av seg selv) etter en tid og medfører sjelden ettervirkninger.

Skinngravide dyr kan oppvise alle tegn på svangerskap, også hormonelle. Dette kan omfatte alt fra opphovning av jurene og melkeproduksjon til vektøkning. Opphovning av jurene fører gjerne til at dyret slikker på dem, og derigjennom stimulerer til økt melkeproduksjon. Årsaken(e) er fortsatt uklar(e), men tilstanden vil som regel gjenta seg etter neste brunst. Dyr som har født et kull blir normalt aldri pseudogravid, slik at dette kan være en løsning på problemet for kjæledyr. Likeledes vil sterilisering effektivt sette en stopper for tilstanden.

Se også

rediger