Embryonisk diapause

Embryonisk diapause, også kjent som utsatt implantasjon eller forlenget drektighet, er en form for diapause som nyttes av visse arter av pattedyr.

Diapause hos pattedyr sikrer at utviklingen av befruktede eggceller kun skjer dersom forholdene ligger til rette. Parringen kan skje tidlig på sommeren, men befruktede egg blir ikke ført inn i livmoren, der utviklingen av fosteret (embryoet) starter, før på et senere stadium. Dette skjer for at avkommet skal kunne komme til verden på et mest mulig gunstig tidspukt for både mora og ungen(e).

Embryonisk diapause er kjent hos nærmere 100 forskjellige pattedyr, blant annet hos bjørner og en rekke gnagere, pungdyr og hjortedyr. Ei bjørnebinne kan også velge ikke å bli drektig, dersom hun ikke klarer å legge på seg nok fettreserver til å klare vintersøvnen og den påfølgende dieperioden av valpen(e).

Se også rediger