Brunst (hos hunndyr også kalt løpetid) er en tilstand betinget av kjønnshormoner som forekommer hos kjønnsmodne individer blant de fleste pattedyr. Brunsten utløser dyras trang til å parre seg for en periode. Denne perioden kalles gjerne en brunstperiode eller brunsttid. Dyr som kommer i brunst omtales gjerne som brunstige. Når brunstige hunndyr får eggløsning blir de befruktningsdyktige og kan forplante seg og bli drektige og få avkom.

Parring hos brunstig bjørn

Brunsttiden varierer i lengde mellom de mange ulike artene. I mange tilfeller utløser hunnens brunst hannens ønske om å parre seg. Små pattedyr kan komme i brunst mange ganger årlig, og således parre seg og få flere kull årlig. Eksempler på dette er smådyr som mus og rotter. Mange pattedyr kommer også i brunst kun en gang årlig, som regel også i samme tidsrom hvert år. Dette tidsrommet er ofte tilpasset miljøet dyra lever i, slik at mor og avkom skal ha best mulig forutsetning for å klare seg. Eksempler på slike dyr er eksempelvis ville dyr i hundefamilien og kattefamilien. Tamhunden kommer imidlertid gjerne i brunst oftere og helt uavhengig av årstider og habitat. Dette har trolig sammenheng med at slike hunder ikke trenger å ta hensyn til årstidene for å klare seg.

Blant mange større dyr er det ofte slik at hunnen ikke kommer i ny brunst før avkommet etter tidligere kull er store nok til å klare seg selv. Hannen kan allikevel ønske å parre seg oftere. Blant mange arter er det derfor kjent at hannen tar livet av hunnens avkom, slik at hun skal komme i brunst igjen. Eksempler på slike dyr er bjørner, nesehorn og elefanter m.m.

Seksuell syklus hos hunnpattedyr

rediger

Tidsrommet mellom starten av to eggløsningsperioder kalles en seksuell syklus og kan variere både med art og individ. Den seksuelle syklusen deles i fire faser; proøstrus, østrus, metøstrus og anøstrus (som også kalles diøstrus). Av disse utgjør proøstrus og østrus tilsammen det vi til daglig kaller løpetid, en kort periode som også varierer tidsmessig med arten.

  • Proøstrus kalles også forbrunst og er synonym med tidsrommet like før eggløsning, da menstruasjonen er på sitt kraftigste.
  • Østrus kalles også brunst og er synonym med eggløsningen (den perioden dyra parrer seg).
  • Metøstrus kalles også etterbrunst og er synonym med drektighetsperioden, fødselen og dieperioden. Dyr som ikke blir drektige (eller skinndrektige) går raskere videre til anøstrus i syklusen, som således utvides tilsvarende.
  • Anøstrus (eller diøstrus) kalles også brunstmangel og er synonym med perioden da dyra er seksuelt inaktive.

Andre betydnigner

rediger

Løpetid blir også brukt om nedbetalingstiden for et lån.

Se også

rediger