Domkirkeodden naturminne

naturvern
Domkirkeodden naturminne
Opprettet15. januar 1988[1]

Domkirkeodden naturminne
60°47′31″N 11°02′01″Ø
Vernekart Domkirkeodden naturminne

Domkirkeodden naturminne omfatter et 8 dekar stort fredet naturminne ved Hedmarksmuseets friareal på Domkirkeodden i Hamar. Arealet ble fredet den 15. januar 1988, i den hensikt å ta vare på et viktig område for forståelsen av Oslofeltets fossilførende bergarter.[2][3] Det freda området består av strandsonen og en 2-4 meter høy bratt skrent ned mot Mjøsa. Mest interessant regnes det såkalte Geitryggenområdet, en odde som stikker ut i Mjøsa vest i verneområdet og viser et snitt gjennom lag fra underordovicium. Områdets berggrunn består hovedsakelig av underordovicisk orthocerkalkstein.

Den geologisk formasjon er gitt navnet Steinformasjonen. Formasjonen finnes også sørvest på Nes med overflatelag fra nær Tingnes til nær Stein og østover til Skreppåsen nær Brummundkampen. Steinformasjonen grenser ofte mot den noe yngre Bjørgeformasjonen (mellomordovocium).[4] Fra innerst i Rosenlundviken til Atlungstad på Stangelandet består strandlinjen av skiftinger mellom disse to formasjonene. Fra Domkirkeodden nordøstover nesten til Savalseter i Løten består overflateberggrunnen hovedsakelig av disse to formasjonene.[5][6]

De geologiske kvalitetene er vernet, de biologiske er ikke en del av forskriften og ikke beskyttet av denne.[7] Noen naturtyper med varierende grad av vernebehov er påvist i naturminnets område. På nakent berg finnes kalkrevende karplanter og forekomster av flere krevende lav. På kalkslåtteeng kalkkrevende tørrengflora.[8]

I Mjøsa utenfor området er det gjort et arkeologisk funn, se Vraket utenfor Domkirkeodden.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ a b Naturbase, 24. jul. 2019, https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00001161
  2. ^ Domkirkeodden naturminne i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
  3. ^ http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1988-01-15-80 Forskrift om fredning for Domkirkeodden naturminne, Hamar kommune, Hedmark. Lovdata.no
  4. ^ [1] ngu.no Bjørgeformasjonen
  5. ^ [2] Ngu.no Nasjonal berggrunnsdatabase
  6. ^ [3] ngu.no Bergartsbeskrivelse
  7. ^ [4] biofokus.no Naturtypekartlegging i Hamar kommune 2013. (paginert) side 16
  8. ^ [5] biofokus.no Naturtypekartlegging i Hamar kommune 2013. punktene 205-208. (paginert) side 35-36