Dobbel akutt aksent

Diakritiske tegn

aksent

akutt aksent ( ˊ )
dobbel akutt aksent ( ˝ )
grav aksent ( ˋ )

breve ( ˘ )
hake ( ˇ )
cedille ( ¸ )
cirkumfleks ( ˆ )
trema ( ¨ )
dot ( · )

anunaasika ( ˙ )
anusvaara (  ̣ )

horn / dấu móc ( ̛)
krok / dấu hỏi (  ̉ )
makron ( ˉ )
kvist ( ˛ )
ring / kroužek ( ˚ )
spiritus asper ( ʽ )
spiritus lenis (  ʼ )
tøddel ( ¨ )

Tegn som av og til brukes som diakritisk tegn

apostrof ( )
bar ( | )
kolon (  : )
komma ( , )
bindestrek ( ˗ )
tilde ( ˜ )
titlo (  ҃ )

Dobbel akutt aksent (˝), brukes på ungarsk og i det internasjonale fonetiske alfabetet.

Ungarsk rediger

På ungarsk gjør man, som på norsk, forskjell mellom korte og lange vokaler. I skrift markeres dette skillet med akutt aksent, slik at lang a skrives á, lang e, é, osv (se tabellen under). For bokstaver som skrives med tødler (på ungarsk kun ö og ü) kan dette føre til kollisjon av forskjellige diakritiske tegn. Derfor skrives lang ö og lang ü som ő og ű. Dobbel akutt aksent kan således anses som en kombinasjon av enkel akutt aksent og tødler.

kort a e i o ö u ü
lang á é í ó ő ú ű

Det internasjonale fonetiske alfabetet rediger

I det internasjonale fonetiske alfabetet representerer dobbel akkut aksent en veldig høy tone, i motsetning til enkel akutt askent som representerer høy tone.

Unicode rediger

I Unicode finnes det ferdiglagde utgaver av bokstavene u og o med dobbel akutt aksent, de har kodepunktene: U+0150 (Ő), U+0151 (ő), U+0170 (Ű) og U+0171 (ű). Det finnes også en kombinerende dobbel akutt aksent som kan settes over enhver bokstav (hvor godt resultatet blir vil avhenge av operativsystem og font), som har kodepunkt U+030B.

Autoritetsdata