Kvist (diakritisk tegn)

Diakritiske tegn

aksent

akutt aksent ( ˊ )
dobbel akutt aksent ( ˝ )
grav aksent ( ˋ )

breve ( ˘ )
hake ( ˇ )
cedille ( ¸ )
cirkumfleks ( ˆ )
trema ( ¨ )
dot ( · )

anunaasika ( ˙ )
anusvaara (  ̣ )

horn / dấu móc ( ̛)
krok / dấu hỏi (  ̉ )
makron ( ˉ )
kvist ( ˛ )
ring / kroužek ( ˚ )
spiritus asper ( ʽ )
spiritus lenis (  ʼ )
tøddel ( ¨ )

Tegn som av og til brukes som diakritisk tegn

apostrof ( )
bar ( | )
kolon (  : )
komma ( , )
bindestrek ( ˗ )
tilde ( ˜ )
titlo (  ҃ )

Det diakritiske tegnet kvist (også kjent som ogonek (polsk), og cauda/caudata) brukes på flere språk. På litauisk brukes den med bokstavene a, e, i og u, og indikerer at disse skal være lange, i motsetning til korte, slik de ellers skal uttales. Den vanligste betydningen av kvist er å indikere at vokalen skal ha nasal uttale, slik som den indikerer på polsk (med a og e), älvdalsk (med a, e, i, u, y og å), en del nordamerikanske indianerspråk og transkripsjoner av kirkeslavisk. På norrønt brukes bokstaven ǫ, der kvist indikerer at vokalen tidligere har gjennomgått et vokalskifte, gjerne fra a eller e med etterfølgende u. Fra å ha blitt uttalt ganske likt en moderne, norsk å, har den gått over til en ø-lyd i islandsk. Der skrives den i dag ö (sammenfall med norrøn kort ø) og ö brukes gjerne som erstatning for ǫ når denne ikke er tilgjengelig. Lang ǫ́ falt sammen med lang á (tilsvarer ofte å i moderne norsk) tidlig i norrøn tid.

En kvist som ikke er festet til noen bokstav

De fleste bokstaver som kan opptre med kvist, kodes separat i Unicode, i tillegg finnes det en løs kvist, som kan kodes etter en hvilken som helst bokstav:

Majuskler Minuskler
Bokstav HTML Unicode Bokstav HTML Unicode
Ą Ą U+0104 ą ą U+0105
Ę Ę U+0118 ę ę U+0119
Į Į U+012E į į U+012F
Ǫ Ǫ U+01EA ǫ ǫ U+01EB
Ų Ų U+0172 ų ų U+0173
˛ ˛ U+0328