Distinguished Service Cross

Distinguished Service Cross (DSC) er en militær dekorasjon opprinnelig tildelt offiserer i marinen med lavere rang enn Lieutenant commander (Kapteinløytnant) i Storbritannia og (tidligere) Samveldet, for tapperhet til sjøs. Fra 1931 av kunne medaljen også tildeles personer i handelsflåten, og fra 1940 også personell utenfor marinen som tjenestegjorde på et britisk fartøy.

Distinguished Service Cross
Basisdata
Type:Kors
Land:Storbritannia
Innført:15. juni 1901
Mottakere:Militære
Tekniske data
Utført i:Sølv
Festeanordning:Medaljebånd
Bredde:43 mm
Høyde:43 mm
Rangering

Fra 1993 tildeles medaljen til både soldater og offiserer av alle grader.

Innehavere av medaljen har rett til å tilføye bokstavene DSC etter navnet sitt.

Blant nordmenn som er tildelt dekorasjonen er Martin Linge, Palmar Bjørnøy, John Kristoffersen, Leif Larsen, Oluf Reed Olsen, Arne F. Sveen, Eivind Viken, Tore Snefjellå, Otto Hoddevik, Skule Storheill, Juul M Caspersen (1941) og Magne Bakka.

Autoritetsdata