Direkte ordførervalg

Direkte ordførervalg var en forsøksordning som anvendtes ved kommunestyrevalg i enkelte kommuner, første gang ved valget i 1999, siste gang i 2007. Forsøkene skulle oppmuntre til høyere valgdeltagelse ved lokalvalg. Kritiske røster mente dog at ordningen fjernet oppmerksomhet fra politikken, og gjorde valget til et rent personvalg, fremfor å skulle stemme på ideologi og faktisk politikk.

Kommunevalget 2007Rediger

Direkte ordførervalg ble under kommunevalget 2007 arrangert i 50 kommuner. Valget førte blant annet til at Rød Valgallianse (Rødt) fikk sin første ordfører med Knut Henning Thygesen i Risør.

Modalen skulle egentlig avholde direkte ordførervalg, men dette ble avlyst da sittende ordfører Knut Mo var eneste kandidat.[1]

Parti Antall ordførere
Arbeiderpartiet 15
Senterpartiet 10
Høyre 8
Fremskrittspartiet 4
Venstre 4
Kristelig Folkeparti 3
Sosialistisk Venstreparti 2
Kystpartiet 1
Rød Valgallianse 1
Lokale lister 1
Felleslister 1

Kommunevalget 2003Rediger

I 2003 ble det avholdt direktevalg i 33 kommuner. Det ble arrangert valg i ytterligere to kommuner, men i Vågan oppnådde de ikke en valgdeltakelse på over 50% i valget, mens i Skånland ble det stemmelikhet. I begge tilfeller ble ordførerfordelingen bestemt av det nye kommunestyret. Salangen skulle arrangere, men her trakk den ene kandidatene seg og sittende ordfører Ivar B. Prestbakmo ble eneste kandidat.

Parti Ordførere
Arbeiderpartiet 13
Fremskrittspartiet 2
Høyre 7
Kristelig Folkeparti 4
Senterpartiet 7
Venstre 1

Kommunevalget 1999Rediger

Direkte ordførervalg ble arrangert for første gang i 1999. Det var 19 relativt små kommuner med i forsøket.

Parti Ordførere
Senterpartiet 7
Arbeiderpartiet 5
Høyre 4
Kristelig Folkeparti 2
Venstre 1

ReferanserRediger

  1. ^ Gunnar Thorenfeldt (19. juli 2007). «Knut eller ingen». Dagbladet. Besøkt 16. september 2007.