Det humanistiske fakultet (UiB)

fakultet ved Universitetet i Bergen

Det humanistiske fakultet er det største fakultetet ved Universitetet i Bergen. Fakultetet er blant de beste innen sitt felt i Norden.

Det humanistiske fakultets lokaler ved Sydneshaugen skole

FagtilbudRediger

Fakultetet har ca. 3700 studenter og 460 ansatte. Det er 450 bachelor- og masterkandidater i året og der er registrert 127 på doktorgradsprogram i 2008. Det tilbys 12 årsstudium, 19 bachelorprogram, 27 masterprogram og 3 integrerte masterprogram. Leder for fakultetet er dekana Margareth Hagen.

InstitutteneRediger

Fakultetet er delt inn i fem institutt og to senter:

  • Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap
  • Institutt for lingvistiske, litterære, og estetiske studium
  • Institutt for framandspråk
  • Institutt for filosofi og førstesemesterstudium
  • Griegakademiet, institutt for musikk
  • Senter for vitenskapsteori
  • Senter for kvinne- og kjønnsforskning

ByggetRediger

HF-bygget ligger ved SydnesplassenSydneshaugen ved Universitetsbiblioteket i Bergen og Johanneskirken. Det benyttes auditorium og grupperom ved Sydneshaugen skole.

StudentengasjementRediger

Det eksisterer studentdemokratiske organ på alle nivå ved HF. Det høyeste organet er Humanistisk studentutvalg (HSU) som er bindeleddet mellom alle studentene ved fakultetet og fakultetsledelsen. I tillegg eksisterer det flere instituttutvalg, og studenter er representert i alle viktige råd og utvalg ved fakultetet.

Eksterne lenkerRediger