Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket i Bergen ble offisielt opprettet i 1948, men er en videreføring av Bergens Museums bibliotek, som ble grunnlagt samtidig med selve museet av stiftsamtmann Wilhelm Frimann Koren Christie i 1825. Universitetsbiblioteket er et offentlig vitenskapelig bibliotek. Biblioteket er en del av det totale faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet i Bergen.

Bibliotek for humaniora

Bibliotekets samlinger består i 2008 av ca. 1,78 millioner bind bøker og tidsskrifter, ca. 240 000 bilder, vel 3 600 manuskripter og diplomer, ca. 42 800 kartblad og atlas, 110 600 mikroformer, 6 850 elektroniske dokumenter, og ca. 6 400 musikkinnspillinger. UB har 16 620 løpende tidsskriftabonnementer, herav 13 070 i elektronisk form.

Eksterne lenkerRediger