Det flerspråklige bibliotek

Det flerspråklige bibliotek (DFB) er et kompetansesenter for flerkulturelle bibliotektjenester og rådgivere for bibliotek, og en del av Nasjonalbiblioteket.

DFB kjøper inn og låner ut bøker, lydbøker, film og musikk på mange språk. Disse språkene er: Albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, burmesisk, dari, engelsk, finsk, fransk, hausa, hindi, joruba, kinesisk, kroatisk, kurdisk, litauisk, nederlandsk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, portugisisk, rumensk, russisk, serbisk, shona, somali, spansk, swahili, tagalog, tamil, thai, tigrinja, tsjetsjensk, tyrkisk, twi, ungarsk, urdu og vietnamesisk.

Historie og bakgrunnRediger

Da arbeidsinnvandringen til Norge skjøt fart på slutten av 1960-tallet, var Deichmanske bibliotek tidlig ute med å fange opp behovene til de mange innvandrerne i hovedstaden.[1] Det var hovedsakelig pakistanere som kom til Norge på denne tiden, og de første bøkene på urdu ble kjøpt inn av biblioteket tidlig på 1970-tallet. Etterhvert kom det andre grupper til Norge. Dette førte til etterspørsel etter bøker på språk som arabisk og tyrkisk.

Bibliotek i andre deler av Norge merket også en økning i etterspørselen etter bøker på flere språk. Deichmanske bibliotek ble derfor tillagt et nasjonalt ansvar for det flerspråklige tilbudet, og fra 1975 har Staten ved Kulturdepartementet bevilget et årlig beløp til virksomheten.

Tilbudet ble raskt populært, og kravene til kompetanse samt økt arbeidsmengde tvang fram nye måter å organisere virksomheten på. I 1983 opprettet Deichmanske bibliotek Avdeling for innvandrerlitteratur. I 1996 skiftet avdelingen navn til Det flerspråklige bibliotek og ble lansert som nasjonalt kompetansebibliotek av Statens bibliotektilsyn (senere ABM-utvikling).

Det flerspråklige bibliotek har tre hovedfunksjoner:

 • Kompetanse- og veiledningsenter for flerkulturelle bibliotektjenester med vekt på tjenester til asylsøkere, innvandrere og flyktninger.
 • Innkjøps- og katalogavdeling for litteratur og andre medier på mange språk.
 • Nasjonal fjernlånsentral for litteratur og andre medier til asylsøkere, flyktninger og innvandrere.

Det flerspråklige biblioteks målgrupper:

 • Fylkes-, folke- og skolebibliotekene, samt andre offentlige institusjoner som sykehusbibliotek og fengselsbibliotek.
 • Pedagogisk personale i barnehager og utdanningsinstitusjoner.
 • Personer som har DFBs språk som morsmål, samt andre som vil lære språk.

ForlagsvirksomhetRediger

Det flerspråklige bibliotek har eneretten i Norge til å oversette og utgi bøker fra det britiske forlaget Mantra Lingua. Bøkene er tospråklige barnebøker med tekst på norsk (bokmål) og parallelløpende tekst på arabisk, kurdisk, persisk, somali og urdu. Det er utgitt 5 bøker:

 • Ali Baba og de førti røverne
 • Beowulf
 • Den virvlende hijab
 • Den lille røde høna og hvetekornene
 • En reise gjennom islamsk kunst

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger