Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer

Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer (i dagligtale bare Det Biovidenskabelige Fakultet eller LIFE) er et fakultet ved Københavns Universitet. Før 1. januar 2007 var det et selvstendig universitet under navnet Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (i forkortet form: KVL). Fakultetet fusjonerer 1. januar 2012 med hhv. Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Frederiksberg Campus,
Københavns Universitet, Bülowsvej. Bygningen er tegnet av J.E. Gnudtzmann
Frederiksberg Campus
Københavns Universitet, Rolighedsvej. Bygningen er tegnet av arkitekt H.C. Stilling og oppført i 1857-59. Stilling sto også for en utvidelse i 1877–78. Bygningen ble fredet i 1959.

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ble opprettet ved lov av 8. mars 1856 som en videreføring og utbygning av Veterinærskolen, som ble etablert av P.C. Abildgaard i 1773 som en av de første i Europa. I dag er fakultetet et internasjonalt, fakultet som forsker, utdanner og innoverer innenfor områder som bioteknologi, matvarer, helse, planter og naturressurser, energi og miljø, dyr, etikk og velferd, politikk, økonomi og uland samt skog-, land- og byutvikling.

Aktiviteter rediger

LIFE har ca. 3 500 studenter hvorav 500 er ph.d.-studerende. De 24 utdannelsene på bachelor- og kandidatnivå fører til titler som dyrlege, agronom, forstkandidat, hortonom, landskapsarkitekt, landskapsforvalter, jordbruksøkonom, levnetsmiddelingeniør og -kandidat samt cand.scient. i agricultural development, biologi-bioteknologi, miljøkemi, parasitologi og i produksjonsutvikling (PAT) samt i klinisk og human ernæring.

Ca. 15 % av fakultetets studenter kommer fra utlandet og omtrent halvparten av all undervisning på fakultetet foregår på engelsk.

Størstedelen av fakultetets 1 800 medarbeidere holder til på fakultetets hovedcampus på Frederiksberg. Det er også her det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek (BVFB), tidl. Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek (DVJB) ligger, som en integrert del av fakultetet.

Arkitektene Gottlieb Bindesbøll, Martin Borch, Steen Eiler Rasmussen og Mogens Koch står bak hoveddelen av bygningskomplekset på Københavns Universitets Frederiksberg Campus som også omfatter det tidligere Københavns Sygehjem på Rolighedsvej av H.C. Stilling. I 1990-årene ble det med en investering på ca. 550 mio. kr. gjennomført omfattende nybygging, men fakultetets fredede have – Det Biovidenskabelige Fakultets Have – og opprinnelige bygninger ligner seg selv fra dengang de ble etablert.

I tillegg til Frederiksberg Campus har fakultetet også tidligere hatt en Forstbotanisk Have i Charlottenlund, som fra våren 2008 ble overdratt til Skov- og Naturstyrelsen. De studie- og forskningsmessige aktivitetene som foregikk her er flyttet til Arboretet i Hørsholm. Fakultetet har også en frukttresamling på Pometet i Tåstrup, hvor det også finnes forsøksgårder.

Fusjon med Københavns Universitet rediger

1. januar 2007 fusjonerte flere danske universiteter og sektorforskningsinstitusjoner. KVL fusjonerte med Københavns Universitet og Danmarks Farmaceutiske Universitet og skiftet samtidig status fra universitet til fakultet med navnet Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer (på engelsk: Faculty of Life Sciences).

Bachelorutdannelser rediger

Eksterne lenker rediger