Den Nordenfjeldske Kreditbank

Den Nordenfjeldske Kreditbank var en forretningsbank i Trondhjem fra 1868 til 1963.

Den Nordenfjeldske Kreditbanks bygning i Dronningens gate 3 før den ble revet.

Den ble opprettet i 1868 av en rekke kjøpmenn, deriblant E.C. Dahl, med overrettssakfører Karl Ludvig Bugge som frontfigur og overrettssakfører Christian Hirsch som første banksjef. Banken skulle ta opp konkurransen med Trondhjems Privatbank, som ble opprettet i 1859. Allerede i 1875 var Kreditbanken større enn Privatbanken, men tapte store summer ved konkurskrisen i Trondhjem og Nord-Norge i 1880-årene, og i samme tiår ble det avdekket bedrageri og underslag i banken.

Bankkrisen i 1920-årene rammet Kreditbanken hardt, men etter tre år under offentlig administrasjon ble den gjenreist i 1928.

Otto D. Adeler overtok etter Christian Hirsch som banksjef i 1887, og han ble etterfulgt av A. Pedersen i 1897, Andreas Berg i 1901, Einar Aas i 1931 og Sverre Andresen høsten 1946.

I 1947 overtok banken Trondhjems Realkreditbank, og i 1963 fusjonerte den med Forretningsbanken, som senere gikk inn i Fokus Bank i 1987.

Banken lå fra 1875 i Dronningens gate 3 i Trondhjem, men det gamle banklokalet ble revet i 1972.

Litteratur rediger

  • Bratberg, Terje; Arntzen, Jon Gunnar (1996). Trondheim byleksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget. s. 388. 
  • Gierløff, Christian (1943). En norsk banksaga : Den Nordenfjeldske Kreditbanks jubileumsskrift : 1868–1943. Trondheim. 
  • Martinsen, Tor Anders B. "En glemt perle: Den Nordenfjeldske Kreditbank i Dronningens gate (1875-1972)" Trondhjemske Samlinger 2012
  • A/S Forretningsbanken – Den Nordenfjeldske kreditbank : 1868–1968. Trondheim. 1968. 
Autoritetsdata