Forretningsbanken

Forretningsbanken var en forretningsbank med hovedkontor i Trondheim fra 1918 til 1987. Opprettelsen kom som følge av høykonjunkturen etter første verdenskrig. I 1929 overtok banken lokalene etter Den norske Handelsbank, som gikk konkurs i 1924, i Søndre gate 15 i Trondheim. I 1934 kjøpte banken Trondhjems Privatbank og ble den største privateide banken nordenfjells, og i 1952 ble også Formidlingsbanken i Oslo oppkjøpt.

Forretningsbankens hovedkontor i Trondheim i en årrekke. I dag eies det av EC Dahls Eiendom og leies av Danske Bank.

I 1963 fusjonerte Forretningsbanken med Den Nordenfjeldske Kreditbank, og man videreførte navnet Forretningsbanken. Vekst i 1970- og 1980-årene førte til utbygging av nye lokaler i Trondheim, samtidig som man beholdt aktiviteten i Søndre gate 15. I 1987 gikk Forretningsbanken inn i Fokus Bank, som overtok de gamle lokalene.

LitteraturRediger

  • Bratberg, Terje; Arntzen, Jon Gunnar (1996). Trondheim byleksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget. s. 186. 
  • A/S Forretningsbanken – Den Nordenfjeldske kreditbank : 1868–1968. Trondheim. 1968.