Fokus Bank

Fokus Bank var merkenavnet for Danske Bank sin norske virksomhet, med hovedkontor i Trondheim. Fokus Bank hadde rundt 40 lokale kontorer rundt i Norge med tilsammen ca. 1000 ansatte. Banken hadde et større avdelingskontor i Stortingsgaten i Oslo.

Fokus Banks regionskontorer i Oslo.

Fokus Bank oppstod i 1987 som en fusjon av Buskerudbanken, Bøndernes Bank, Forretningsbanken og Vestlandsbanken. Den skiftet navn til Danske Bank 15. november 2012.[1]

HistorieRediger

Fokus Banks hovedkontor var i Trondheim, byen hvor bankens historie startet i 1859. Etter en omflakkende tilværelse med kontorer både i og utenfor byen, var sirkelen sluttet. Bankens hovedkontor lå i de samme lokalene som Forretningsbanken i sin tid eide.

1859 Privatbanken i Trondheim etableresRediger

Fokus Banks historie kan føres tilbake til Privatbanken i Trondheim som ble etablert i 1859. Det var Trondheims aller første forretningsbank og den fjerde i Norge. De syv bankene som senere fusjonerte til Fokus Bank, ble alle grunnlagt i perioden 1868–1932.[2]

1918 Forretningsbanken etableresRediger

Forretningsbanken var et barn av høykonjunkturen under og etter første verdens-krig. Banken åpnet i egne lokaler i Olav Trygvasons gate 12.

1929 Forretningsbanken flytter på segRediger

Forretningsbanken kjøper og flytter inn i Søndre gt. 15. For sin tid en moderne og standsmessig bankbygning.

1934 Forretningsbanken kjøper PrivatbankenRediger

Privatbanken har store problemer. Samtidig ønsker Norges Bank en reduksjon og konsolidering av bankene i Trondheim. Forretningsbanken tar utfordringen, kjøper Privatbanken og blir den største privateide banken nordafjells.

1963 Forretningsbanken og Den Nordenfjeldske Kreditbank fusjonererRediger

Et næringsliv i vekst trenger en større og sterkere bank. Dette fører til at Forretningsbanken og Den Nordenfjeldske Kreditbank fusjonerer. Fusjonen bød på mange utfordringer, men Trondheim fikk en stor forretningsbank.

1971 Nybygg i sentrumRediger

Banken vokser, og det blir for trangt i Søndre gate 15. Et nytt bygg på hjørnet av Søndre gate og Dronningens gate igangsettes. Banken flytter inn i nybygget i desember 1975.

1978 Først i Norge med nytt innskuddstilbudRediger

Forretningsbanken vekker stor oppmerksomhet og utfordrer andre norske banker ved å være først ute i Norge med nytt innskuddstilbud. Dette førte til en betydelig forenkling og bedre rente til innskyterne og fikk varige konsekvenser for norsk bankvesen.

1985 Nytt hovedkontor på RostenRediger

Banken vokser og står overfor en ny utfordring. Bygget i Søndre gate blir for lite. Banken flytter inn i nytt, moderne hovedkontor på Rosten sommeren 1985.

1987 Landsdekkende bankRediger

Fokus Bank oppstår etter en fusjon mellom Forretningsbanken, Vestlandsbanken, Bøndernes Bank og Buskerudbanken. Banken blir Norges fjerde største forretningsbank og nye utfordringer står i kø – en bankkrise er under oppseiling. Etter hvert kommer også Tromsbanken (1990), Rogalandsbanken (1991) og Samvirkebanken (1993) med, og nå er Fokus Bank landsdekkende.

1991 Fokus Bank på statlige henderRediger

Bankkrisen endte med at den norske stat måtte overta som eneeier i de tre største forretningsbankene – deriblant Fokus Bank. Under det statlige eierskapet ble Fokus Bank en distriktsbank. Danmark var det eneste landet som klarte å holde seg utenfor den nordiske bankkrisen i begynnelsen av 1990-årene.

1995 Fokus Bank blir igjen privatisertRediger

Fokus Bank blir igjen privatisert som første bank etter bankkrisen. Aksjesalget er en suksess, og aksjen blir igjen notert på børsen. Fokus Bank står nok en gang på egne ben.

1999 Del av Danske BankRediger

Internasjonalisering og sterk konkurranse krever større muskler. Fokus Bank blir inkludert i det gode selskap og en selvstendig del av Danske Bank. Kjøpet av Fokus Bank i 1999 var et ledd i et nytt strategisk tiltak i Danske Bank-konsernet; “Norden som hjemmemarked”..[3][4]

2006 Ny flyttemeldingRediger

Etter over 20 år i utkanten av byen og med mange mindre avdelinger og filialer beslutter Fokus Bank å flytte tilbake til Trondheim sentrum.

2007 Nytt finanshusRediger

Fokus Bank flytter tilbake til velkjente lokaler i Søndre gate 15. Banken tar også over Søndre gate 13 og et nybygg oppføres i Dronningens gate 4. Banken ble tildelt Olavsrosa fra Norsk kulturarv for ombyggingen av lokalene i Søndre gate.[5]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger