Åpne hovedmenyen
Dag Anckar
Født12. februar 1940 (79 år)
Søsken Olle Anckar
Beskjeftigelse Statsviter
Nasjonalitet Finland

Dag Börje Börjesson Anckar (født 12. februar 1940 i Helsingfors) er en finlandssvensk statsviter. Anckar er professor emeritus i statsvitenskap ved Åbo Akademi.

Anckar studerte statsvitenskap ved Åbo Akademi der han i 1970 avla lisensiateksamen. I 1971 avla han doktorgraden på en avhandling om Partiopinioner och utrikespolitik. Etter først å ha arbeidet som forskningsassistent ble Anckar i 1972 ansatt som dosent ved Åbo Akademi. Allerede året etter tiltrådte han som professor, først som vikar deretter fra 1974 som fast, i lærestolen etter Sven Lindman, som også hadde vært hans veileder. I to perioder, 1975-1978 og 1986-1987, var Anckar dekanus ved Det økonomisk-statsvitenskapelige fakultet. Fra 1994 var Anckar gjesteprofessor ved Mittuniversitetet i Sverige. Anckar har vært særlig aktiv i nordisk statsvitenskap og har i den forbindelse sittet i styret for Nordic Political Science Association (NOPSA). I årene 1984-1987 var han foreningens formann.

Anckar har i sin forskning vist interesse for et bredt spekter av felt innen statsvitenskap, inkludert fagfeltet sammenlignende politikk, med et empirisk nedslagsfelt som både omfatter Finland og andre lands politiske systemer. Han var på 1970- og 1980-tallet engasjert i spørsmålet om presidentembetet i Finland. Fra slutten av 1980-tallet dreide han oppmerksomheten mot politisk geografi, da i særdeleshet mot politikk i små øystater. Han gjennomførte i den forbindelse feltstudier i flere små øystater, blant annet i stillehavsområdet. Sammen med den kanadiske forskeren Barry Bartman fra University of Prince Edward Island utførte Anckar i 2000 en studie i forutsetningene for et selvstendig Åland.

Anckar har vært en sentral skikkelse i finsk statsvitenskap generelt og den finlandssvenske del av fagfeltet spesielt og har vært veileder for flere sentrale finlandssvenske forskere, blant ennet Lauri Karvonen og Marie-Louise von Bergmann-Winberg. Dag Anckar er er far til professor Carsten Anckar, også han professor i statsvitenskap ved Åbo Akademi.

I 1998 ble Anckar utnevnt til æresdoktor ved Uppsala universitet.

BibliografiRediger

  • Partiopinioner och utrikespolitik: en studie av partipolitiska pressopinioner kring ett antal händelser i Finlands utrikespolitik 1955-1963 (1971; doktorgradsavhandling)
  • Government and administration: three papers on governmental responsiveness and administrative development (1977)
  • Prospects for neutrality – the case of Finland (1982)
  • Folket och presidenten: en författningspolitisk studie (1984)
  • Sven Lindman: hans vetenskapssyn och vetenskapliga gärning (1986)
  • Rationality and legitimacy: essays on political theory (1988)
  • Politics and geography: contributions to an interface (1997)
  • Ett ramverk för ett självständigt Åland (2000) (med Barry Bartmann)
  • Politik i lilleputtar: mikrostater i komparativ belysning (2004)