DS «Selis»

ishavsskute

DS «Selis» (1917–1942) var en ishavsskute som ble bygget i 1917 ved Knut Skaalas Verft i Rosendal, samme verft som bygget Roald Amundsens «Gjøa» i 1872.

Polarskuta rediger

Skuta ble bygget som DS «Malula» på Skaalafjæra som ligger 500 meter utenfor det mer kjente Skaalurens verft. Med sine sine 103,8 fot og 174 brutto register tonn var D/S «Malula» i mange år den største ishavsskuta i Norge. Den første eieren til D/S «Malula» var den russiske Admiral Mikhail Sergeievich Roshchakowsky og det Russiske firmaet Chr. Marnakoff & Co. fra Arkhangelsk. Roshchakowsky hadde fått tillatelse av Aleksander Kerenskij til å emigrere med sin familie etter revolusjonen i Russland i 1917. Han brukte skuta til å hente sin kone og datter ut fra Arkhangelsk i Murmansk hvor han hadde tjenestegjort som sjef for Murmansk Marineavsnitt inntil den Russiske Revolusjonen startet. Datteren, Maria Mikhailovna Roshchakowsky hadde klengenavnet Malula og skuta var oppkalt etter henne.

Tilbake i Norge rediger

Familien Roshchakowsky bosatte seg på Espevær hvor Roshchakowsky gikk i kompaniskap med Berner Garvik og D/S «Malula» opererte som fangstskute for Espevær Fangst og Fiskeriselskap. D/S «Malula» ble skutt inn som kapital i selskapet til en verdi av 225 000 Kr. Espevær Fangst og Fisekeriselskap gikk konkurs i 1921 og skuta ble da solgt til A/S Solvang i Haugesund og deretter til Fridtjof Nagell Nordbø i Haugesund. Hun fikk nå fiskerinummer R-61-H. Senere skiftet hun eier flere ganger, og opererte fra Sunnmøre som selfangstskute i ishavet. I 1932 ble hun solgt til A/S Schjeldrups Selfangstrederi, Skåland i Bodin og opererte nå fra Nord-Norge under navnet D/S «Selis», med fiskerinummer T-91-T. Året etter omkommer en av besetningen i ulykkene i Vestisen.

Selis i krig rediger

Da Norge ble okkupert av tyskerne i 1940 var hun ved Newfoundland og ble da rekvirert til å delta som transportfartøy for de Allierte styrkene. I 1942 deltok hun i en operasjon for å frigjøre Svalbard fra Tyskerne. Operasjonen hadde kodenavnet Operasjon Fritham og ble utført av ishavsskutene «Selis» og «Isbjørn». De brakte med seg 82 soldater fra Skottland via Island og planen var å landsette styrkene i Barentsburg. Før de kom så langt ble de imidlertid overrasket av tyske bombefly og begge fartøyene ble senket den 14. mai 1942.

Eksterne lenker rediger