Åpne hovedmenyen

Claude Collart, eller Claudius Gallus var en fransk hærfører. Han ble født i Champagne, Frankrike, fødselsår ukjent. Han døde ca. 1567. Collart tjente først hos hertugen av Guise og bega seg siden til Sverige, hvor han kom i tjeneste hos kong Erik XIV. Kongen brukte Collart i såvel diplomatiske som militære verv. I 1562, da Erik skulle fri til landgreven av Hessens datter Kristina, ble Collart sendt til greven som forhandler. En stund etter sin hjemkomst fikk han kommandoen over en tropp som skulle angripe det nordlige Norge. Med en hær på omkring 4 000 menn inntok han Jemtland (februar 1564), gikk over fjellene og erobret Steinvikholmen festning i Nord-Trøndelag, Trondheim by og en ikke ubetydelig del av det nordenfjeldske Norge. Men gjennom usedelighet, vandalisme og uklok strenghet tirret Collart snart opp den tidligere så svenskvennlige befolkningen. I tillegg svekket han sin stilling gjennom å sende hjem en del av sine tropper. Da et norsk motangrep ledet av Erik Munk kom fra Bergen, tapte han derfor hele erobringen, unntatt Jemtland. 22. mai 1564 kapitulerte Collart på Steinvikholmen og ble ført som fange til Danmark. Hans videre skjebne er ukjent.

KilderRediger

  • Nordisk familjebok / 1800-talsutgåvan.
  • Store norske leksikon.

Se ogsåRediger