En bystat er en by eller en noe større region som er kontrollert av en by, og som regel har suverenitet eller en suverenitetslignende stilling, slik det var tilfellet med riksumiddelbare stater i Det tysk-romerske rike.

Bystaten Firenze. Tresnitt fra Weltchronik av Hartmann Schedel (Nürnberg 1493)

Bystater var vanlige i antikken, og mange bystater utviklet seg til å bli store riker, som for eksempel Roma og Mykene. I middelalderen og tidlig moderne tid er bystater særlig knyttet til de italienske og tyske handelsbyene, for eksempel Genova, Firenze og Venezia i Italia og de frie riksbyene i Det tysk-romerske rike, som Hamburg, Frankfurt am Main og mange andre.

Det har også eksistert bystater i andre deler av verden, blant annet Tenochtitlan i dagens Mexico.

I dag regnes bl.a. Singapore, Monaco, Vatikanstaten og San Marino som bystater. Byer med veldig stor grad av autonomi, som Hongkong, blir også ofte kalt bystater.

Se også Rediger