Swahili (folk)

Swahili er et folk og en kultur på kysten av Øst-Afrika, hovedsakelig i kystregionene og øyene til Kenya og Tanzania og nord i Mosambik. Der er mellom 200 000 og 400 000 swahiliere.[trenger referanse] Navnet swahili stammer fra det arabiske ordet sawahil som betyr «kystbeboere».[trenger referanse] De snakker språket swahili. De snakker også offisielle språk i sine respektive land, engelsk i Tanzania og Kenya og portugisisk i Mosambik. Bare en liten del av de som bruker swahili, bruker det som morsmål og enda færre er etniske swahiliere.[trenger referanse] Det antas at rundt 90% av swahiliene er muslimer.[trenger referanse]

Swahilene tilhører bantufolkeslaget som trolig har sitt opphav fra Vest-Afrika.[trenger referanse]