Liste over konger av Dublin

Denne listen over Dublins konger gir ikke en nøyaktig kronologisk oversikt over hvem som hersket i Dublin i tidlig middelalder. Dels er kildene for få og unøyaktige, og det er også tvilsomt om det går an å snakke om en kronologisk suksesjon av «konger» i Dublin. Listen nedenfor bygger på irske annalers benevnelser på ledere for det norrøne /norrøn-gæliske bosetningen Dublin/ vikinger fra Dublin. For antatte konger før 900 står noen få opplysninger etter navnet der hvor den ikke er lenket til en artikkel om personen.

Det første årstallet viser til begynnelse av regjeringstid, første gang navnes nevnes i annalene eller dødsår til forgjenger. Det siste årstallet henviser til dødsår, avsettelse eller siste oppføring i annelene. Der hvor annaler oppgir forskjellige årstall er Ulsterannelenes (AU) datering brukt.

Konger før 900

rediger
Den første norrøne leder som oppgis ved navn. Drept av Máel Sechnaill mac Maíl Ruanaid i 845.
Nevnes i Ulsterannalene (AU) 856 og 859 som leder for norrøne hærer sammen med Olav Kvite. Nevnes i 863 som en av de fremmedes tre konger, i.e. Amlaibh, Ímar og Auslie. Kan være identisk med Ivar Beinlause. Regnes som stamfar til Ivarætten.
Nevnes i 863 som en av de fremmedes tre konger, i.e. Amlaibh, Ímar og Auslie og i 866 sammen med Olav Kvite som leder for en norrøn hær som angriper Fortriu. AU skiver i 867 at «Auslie, en av hedningenes tre konger, blir drept av sine egne...».
Nevnes som «konge av nordmennene», drept av Halfdan i 875.
Dreper Øystein Olavson i 875, blir selv drept i en trefning mellom «lyse» og «mørke fremmede», ofte forstått som «nordmenn» og «daner» i 877. Omtalt som konge av de mørke fremmede.
Benevnes i AU som tirannus magnus Norddmannorum, «Nordmennenes store tyrann», i forbindelse med omtalen av hans død.
  • Sønn av Ausle 881883
  • Eoloir Jarnknesson  ?–?
Alt vi kan støtte oss til her en innførsel i AU fra 883 om at Ausliesønnen blir drept av Jarnknes sønn og Máel Sechnaills datter. I 886 er en sønn av Jarnkne omtalt som Eoloir mac Ergní
  • Sigfred Ivarsson (Sichfrith macImair) 883?–888
I annalene står det at han ble drept av sin bror (frater) ved svik (per dolum) i 888. Han omtales ved denne anledning som rex Nordmannorum[1]
  • Sigtrygg Ivarsson (Sitric macImair)) 888893
  • Sichfrith Jarl 893894
  • Sigtrygg Ivarsson (gjeninnsatt) 894896
Dette bygger på tre annalistiske notat. I 893 heter det at det er «stor uenighet mellom de fremmede i Áth Cliath, og de blir splittet. En del følger Ivarssønnen og den andre Sigfred Jarl.» I 894 heter det så at «Ivarsønnen kom igjen til Irland», og i 894 at «Sigtrygg Ivarsson blir drept av andre nordmenn».[2]

Konger etter 900

rediger

Dublin var mer eller mindre forlatt av de norrøne mellom 902 og 917.

Referanser

rediger
  1. ^ AU 888.9
  2. ^ AU 893.4, 894.4 og 896.3

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata