Bulletinen

Bulletinen var en av de illegale avisene som ble utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig.

Avisen kom med første utgave høsten 1940, og var i utgangspunktet en navnløs trykksak. Først mot slutten av krigen fikk den navnet Bulletinen. Den kom med i alt 150 utgaver før frigjøringen.

Avisen ble startet da man begynte å organisere det som senere skulle bli hjemmefrontens ledelse, og var ment som en informasjonbulletin rettet til ulike motstandssentre, illegale aviser og illegale grupper som etter hvert ble dannet.

Mange kjente pressefolk var involvert i utgivelsen: Chr. A. R. Christensen som senere ble redaktør av VG, Olav Larssen som senere ble redaktør i Arbeiderbladet, Olaf Solumsmoen som senere ble sjef for Arbeidernes Pressekontor og Sigurd Evensmo, forfatter og journalist. På et senere tidspunkt sto Jan Jansen og Tore Gjelsvik som var sekretær i Koordinasjonskomiteen (KK) for utgivelsene i en periode. Avisen ble distribuert av Alf Sanengen etter at Gjelsvik ble sekretær i Koordinasjonskomiteen.

Mot slutten av krigen kom avisen under navnet Bulletinen som Hjemmefront-ledelsens talerør.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ Side 7. Hans Luihn (red): Illegale aviser 1940 – 1945. AL Biblioteksentralen (1995) ISBN 82-7022-165-1