Brun ospetannspinner

sommerfuglart

Brun ospetannspinner (Gluphisia crenata) er en sommerfugl som tilhører familien tannspinnere (Notodontidae). Denne lille, grå arten utmerker seg særlig ved hannens uvanlig utviklede sugesnabel. I Norge forekommer den på Sørlandet, men er ganske sjelden.[1]

Brun ospetannspinner
Nomenklatur
Gluphisia crenata
Esper, 1785
Populærnavn
brun ospetannspinner[1]
(liten ospetannspinner)
Klassifikasjon
RikeDyr
RekkeLeddyr
KlasseInsekter
OrdenSommerfugler
FamilieTannspinnere
SlektGluphisia
Økologi
Habitat: løvskog
Utbredelse: den palearktiske sone; i Norge på Sør- og Sørøst-landet

Utseende rediger

En nokså liten (vingespenn 28 – 33 mm), kraftig bygd, grålig spinner. Hodet er middels stort. Sugesnabelen hos hannen er spesielt utviklet: den er ganske kort, og de to, vanligvis tett sammenføyde elementene som danner sugesnabelen spriker, slik at den er åpen i midten og totalt sett er nærmest skjeformet. Antennene er litt kortere ennhalve forvingens lengde, fjærformede hos hannen og kamformede hos hunnen. Brystet er tett kledt med lange, litt bølgete hår, varierende i farge fra lyst til ganske mørkt gråbrun. Bakkroppen er kort og tykk, kledt med nokså korte, oppstående, brunlige hår. Forvingen er gråbrun, avrundet trekantet, med to tofargede tverrbånd. Disse er mørke inn mot midten og lyse på den siden som vender mot roten eller vingespissen. Området mellom de to tverrbåndene er ofte litt ulikt farget fra resten av vingen. Lyse eksemplarer har ofte et tredje tverrbånd nær vingespissen. Denne arten har ikke noen "tann" ved forvingens bakkant. Bakvingen er gråaktig med et diffust, lyst tverrbånd. Området utenfor dette tverrbåndet er ofte mørkere enn det innenfor. Larven er naken, uten noen kroppsutvekster, lyst grønn. Langs ryggen har den to grønngule striper, mellom disse flere par med rosa flekker.

Levevis rediger

Arten lever i løv- og blandingsskoger med innslag av osp (Populus tremula), som er larvenes næringsplante. Arten flyr om natten i juni – august. Hos en nærtstående, nordamerikansk art er det vist at hannen bruker sin spesielle sugesnabel til å suge opp enorme mengder vann, som inneholder natriumioner som den trenger, da det finnes lite av disse i larvens næringsplante. Vannet går inn gjennom den korte sugesnabelen, passerer gjennom hannens uvanlig omfangsrike tarm (tarmoverflaten er beregnet å være 19 ganger så stor som hos hunnen) og støtes ut gjennom bakenden som stråler som kan rekke opptil 40 cm bak den. Vannmengden den kan drikke tilsvarer over tre liter i sekundet for et menneske. Det er ikke kjent hvorfor bare hannen, og ikke hunnen, har det ekstra-behovet for natrium. Etter paringen legger hunnen 100 – 175 egg, enkeltvis eller i små klynger, på undersiden av ospebladene. Larvene lever enkeltvis mellom sammenspundne blader i skuddspissene på ospen, sannsynligvis helst oppe i trekronene. De er fullvoksne på ettersommeren eller tidlig på høsten, og kryper da ned på bakken, der de spinner seg inn i en kokong og forvandler seg til en puppe. Denne overvintrer, ofte to ganger og noen ganger opptil fire ganger, før den klekkes.

Utbredelse rediger

Brun ospetannspinner finnes i Mellom-Europa, videre østover gjennom Russland til Stillehavet i Øst-Sibir, Kina og Japan. Den mangler i middelhavsområdet og er bare funnet noen få ganger i Storbritannia. I Norge finnes den langs kysten vestover til Vest-Agder, men den er ikke vanlig.

Referanser rediger

  1. ^ a b «Artsdatabankens artsopplysninger». Artsdatabanken. 22. juli 2020. Besøkt 22. juli 2020. 

Kilder rediger

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata