Åpne hovedmenyen

Borger (Haug)

(Omdirigert fra Borger Bad)

Borger (gnr. 101) er en gammel gård som ligger på en naturlig høyde langs fylkesvei 241 ved Klekken i Haugsbygd, i tidligere Norderhov herredskommune, nå Ringerike kommune i Buskerud.

I senere år (fra 1967) har gården vært kjent under navnet Borger Bad, fordi hovedhuset i en årrekke har vært benyttet til ulike rekreasjonsformål (spesielt for revmatikere, ortopediske og kirurgiske pasienter).

Gården nevnes ikke i skriftlige kilder før i 1657, så den har neppe vært særlig betydningsfull sammenlignet med andre gårder i dette området. Dagens areal utgjør i overkant av 407 daa., fordelt på flere mindre teiger.

Se ogsåRediger