Borger (Haug)

Gårdsbruk i Ringerike kommune

Borger (gnr. 101) er en gammel gård som ligger på en naturlig høyde langs fylkesvei 241 ved Klekken i Haugsbygd, i tidligere Norderhov herredskommune, nå Ringerike kommune i Buskerud.[1]

Gården Borger i Haug i Ringerike kommune, vestfasaden.

Navnet Borger har trolig sammenheng med beskrivelsen borg, i betydningen terrasse, et begrep som beskriver et høytliggende landskap med fjell på baksiden og skråninger på framsiden.[1] For Borgers del passer dette utmerket, der den ligger på høydedraget ved Klekken, midt i mellom Ringkollen (Krokskogen) i øst og elvene i Randselva og Ådalselva med Hønefoss i vest.

I senere år (fra 1967 og framover) har gården vært kjent under navnet Borger Bad, fordi hovedhuset i en årrekke har vært benyttet til ulike rekreasjonsformål (spesielt for revmatikere, ortopediske og kirurgiske pasienter).

Gården nevnes ikke i skriftlige kilder før i 1657,[1] så hvor betydningsfull den har vært i dette området er ukjent. Dagens areal utgjør i overkant av 407 daa., fordelt på flere mindre teiger.

ReferanserRediger

Se ogsåRediger