Blå Kors Norge

norsk diakonal organisasjon
Blå Kors Norge
TypeForening
Org.nummer962 323 855
Stiftet2. mars 1906
LandNorge
HovedkontorOslo
Ansatte1 300[1]
Medlemmer2 100[1]
Nettstedhttp://www.blakors.no/

Blå Kors Norge er en norsk diakonal organisasjon som har til formål å hjelpe mennesker som er i nød på grunn av egen eller andres bruk av rusmidler, forebygge rusrelaterte problemer knyttet til alkohol og andre avhengighetsskapende stoffer, arbeide for å redusere totalforbruket av alkohol, arbeide for et narkotikafritt samfunn og en rusfri livsstil.[2]

BakgrunnRediger

Blå Kors Norge ble stiftet 2. mars 1906 av sogneprest Ole Theodor Moe, som var inspirert av blåkorsarbeidet som allerede var etablert i Tyskland og Danmark.[3]

Sokneprest Ole Theodor Moe tok initiativet til å stifte Blå Kors i Norge. Han arbeidet i 1906 som prest i Kristiania Indremission (senere Oslo Indremisjon, i dag Kirkens Bymisjon i Oslo). 2. mars 1906 innkalte han til et møte hvor han sammen med ti andre interesserte stiftet den første blåkorsforeningen i Norge. Foreningen ble en av foreningene som allerede fantes innen Kristiania Indremission.[4]

Det første offisielle møtet ble holdt 26. august 1906, hvor 87 personer tegnet seg som medlemmer. 3. september samme år ble den første kvinneforeningen innenfor organisasjonen stiftet. De første «blåkorsstuene» kom i gang i 1907. Medlemstallet i Blå Kors vokste jevnt og trutt de første ti årene av organisasjonens historie. I 1915 var det 10 000 medlemmer på landsplan, med Ålesund blåkorsforening som den største med hele 1 559 medlemmer. To år senere hadde medlemstallet på landsplan nådd 12 000.

Et eget barnearbeid ble tidlig etablert i Blå Kors. I 1914 fantes 26 barneforeninger med til sammen 2 500 medlemmer. Tjue år senere var tallet på barneforeninger vokst til 314 med 5 512 medlemmer. Blå Kors' første speidertropp ble etablert i Bergen i 1918.

I 1924 ble Ole Steffensen Isene ansatt som den første generalsekretæren i Blå Kors. Han ble i stillingen fram til 1939.[4]

InstitusjonerRediger

I 1909 ble Blåkorshjemmet på Eina innviet. Dette ble Norges første kursted for alkoholikere. Året etter ble det første herberget med plass til 30 mann etablert i Oslo. Tilsvarende herberger ble gjennom de neste 24 år etablert i Kristiansand, Ålesund, Sandefjord, Drammen, Bergen, Horten, Tønsberg, Halden, Fredrikstad og Stavanger. I 1929 ble et herberge utelukkende for kvinner etablert i Oslo.[4]

I 1949 ble Lolandsheimen i Øvrebø ved Kristiansand etablert og ble gitt offentlig godkjenning som kursted. I 1950 ble den første sosialsekretæren ansatt, og i perioden 1952–1958 ble det bygget ut mange tilsynshjem i Norge. Tilsynshjemmene skulle danne en viktig del av grunnstammen til det som ble Blå Kors' mangfold av diakonale virksomheter.

SkogliheimenAskøy ved Bergen ble etablert som behandlingshjem i 1957. Året etter kom Blå Kors sin første klinikk i Storgaten i Oslo. Blå Kors Sosialhjem ble etablert i 1963 i Haugesund, og Håkøy Helseheim ble etablert i Tromsø i 1968. Samme år fikk Blå Kors sitt første tilbud om videregående opplæring med etableringen av Hop yrkesskole på Askøy.

OrganisasjonRediger

Fra 2014 består organisasjonen Blå Kors Norge av tre divisjoner: Divisjon Behandling, Divisjon Opplæring og Divisjon Barn, Omsorg og Frivillighet. Blå Kors hovedkontor ligger i Storgata, Oslo. Herfra administreres arbeidsgrener som Blå Kors Barnas Stasjon, Blå Kors Kompasset, Blå Kors Steg for Steg.

Blå Kors i dagRediger

Ved siden av informasjonsarbeid og forebyggende arbeid driver Blå Kors Norge 55 diakonale virksomheter. Organisasjonen hadde i 2006 2 530 medlemmer.[5] Organisasjonen hadde 1 300 ansatte, de fleste ansatt i Blå Kors sine institusjoner[5].

De største institusjonene i er Blå Kors Borgestadklinikken (Skien), Blå Kors Lade Behandlingssenter (Trondheim) Blå Kors Haugaland A-senter (Haugesund), Blå Kors Poliklinikk (Oslo), Blå Kors Behandlingssenter Eina, Blå Kors Behandlingssenter Slemdal og Blå Kors Loland Behandlingssenter (Vennesla). Organisasjonen driver ellers videregående skoler, arbeidstreningstiltak, botilbud og gatenære tiltak. Arbeid for barn og pårørende, f eks Barnas Stasjon og Kompasset, er i vekst. Det samme kan sies om hjelp til selvhjelp, Steg for Steg.

Frivillig arbeid drives i regi av de lokale Blå Kors-foreninger rundt om i landet. Det er for eksempel forebyggende tiltak for barn og unge, ferietilbud, kontaktsentre og kafeer som fanger opp dem som faller utenfor det offentlige hjelpeapparat.

Blå Kors er også en paraplyorganisasjon på rusfeltet for 22 organisasjonsmedlemmer.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger