Bjerkreim prestegjeld

Bjerkreim prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Dalane prosti. Det omfattet sogn i Bjerkreim kommune i Rogaland fylke, og hovedkirken var Bjerkreim kirke.

Bjerkreim kirke

Bjerkreims kirkesogn er nå en del av Bjerkreim kirkelige fellesråd, som er underlagt Dalane prosti i Stavanger bispedømme i Den norske kirke.

Historikk Rediger

Bjarkreims sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Bjerkreim antas å være lagt under Helleland i førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.

Ettersom det var eget tinglag, dannet Birkrem sogn grunnlaget for Birkrem formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.

Prestegjeldet Rediger

I 1988 besluttet Kirkedepartementet en omfattende revisjon av kirkesogn og prestegjeld i Dalane prosti, med det formål å få samsvar mellom prestegjeld og kommuner. Således ble Ogna sogn overført fra Eigersund til Hå prestegjeld. Helleland sognekall ble avviklet og dets hovedsogn Helleland overført til Eigersund mens annekssognet Bjerkreim ble eget sognekall.[3][4]

Prestegjeldet hadde følgende kirkesteder: Bjerkreim kirke, Ivesdal kapell og Ørsdalen kapell.

Ved avviklingen bestod Bjerkreim prestegjeld av menigheten i Bjerkreim.[5]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[6]

Referanser Rediger

  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1915). Norske Gaardnavne. Fabritius. s. 47. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 66. 
  3. ^ Helleland før og nå. Commentum. 2020. s. 173. ISBN 9788284161587. 
  4. ^ «Dagbladet Rogaland 1987.08.22». Norge;Rogaland;;Stavanger;;;;. 19870822. s. 6.  Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)
  5. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023. 
  6. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023.