Trafikkulykke

(Omdirigert fra Bilulykke)

En trafikkulykke er en ulykke som skjer på en vei og hvor ett eller flere kjøretøy i bevegelse er innblandet. Med kjøretøy menes her alle motorkjøretøy og sykler.

Materiellskadeulykke

Med materiellskadeulykke menes en trafikkulykke der bare materielle skader oppstår. En personskadeulykke oppstår dersom en eller flere personer er innblandet.

Det regnes som trafikkulykker om en bil kjører av veien uten at det oppstår materielle eller personelle skader og tilsvarende om en syklist faller eller forulykker på vei, fortau eller sykkelsti. Slike ulykker kalles eneulykker. Fotgjengere som faller uten at det er kjøretøyer i bevegelse involvert regnes derimot ikke som trafikkulykke.

Kharkov DTP 1.JPG

Først på ulykkesstedetRediger

Norsk Luftambulanse gir følgende råd til den som er først på ulykkesstedet:

 • 1. Sikre: En ulykke kan bli større ved at andre biler kjører inn i bilene som var involvert i utgangspunktet. Ved å sette ut varseltrekant og plassere din egen bil (og andre) med varselblink i god avstand, bidrar du til å hindre ytterligere skade. Bruk refleksvest, om mulig.
 • 2. Varsle: Varsle medisinsk nødnummer, i Norge: 113, i de fleste andre land: 112 eller 911.
  Be om hjelp, hvis det er andre i nærheten av ulykkesstedet. Ved ulykke hvor vilt er skadet/drept må politiet varsles (i så fall på kortnr. 02800, ikke nødnr 112).[1]
 • 3. Hjelpe: Ufri luftvei er den farligste konsekvensen av bevisstløshet. Dersom noen sitter bevisstløse med snorkende eller manglende pustelyder, er det et tegn på at luftveiene ikke er tilstrekkelig åpne. Ved å løfte hodet til nøytral posisjon kan du gjøre det mulig for den skadde å puste godt nok igjen. Mennesker med skader er svært utsatt for nedkjøling, selv om sommeren. Ved å legge varme tepper eller klær over (og om mulig under) den skadde, hindrer du nedkjøling.

Utdypende artikkel: førstehjelp

UlykkestyperRediger

 • Påkjøring bakfra
 • Møteulykker
 • Avsvinging
 • Kryssende kjøreretning
 • Fotgjengerulykker
 • Akeulykke
 • Utforkjøring
 • Eneulykker (veltet kjøretøy, påkjørsel av dyr etc). «Singel-ulykke» er begrepet,som tidligere ble brukt i lærebøker.

De fleste ulykker med dødelig utfall i Norge er av typen møteulykker og utforkjøring. Trafikkulykker er ett av Norges største folkehelseproblemer. Samfunnsøkonomiske kostnader ved trafikkulykker er beregnet av Transportøkonomisk institutt til å være 20–25 milliarder kroner pr år.[2] Mange ulykker skjer når folk kjører i beruset tilstand. En annen faktor som fører til ulykker er for høye hastigheter og råkjøring. Unge folk har høyest risiko der.

Utvalgte trafikkulykkerRediger

NorskeRediger

Motvirke ulykkerRediger

Utdypende artikler: Trafikksikkerhet og Trafikksikkerhet i Norge

Antall døde og skadde i trafikkulykker er blitt redusert i mange vestlige land de senere årene.

Bruk av sikkerhetsbelte, kjørelys om dagen, kollisjonsputer og eget sikkerhetsutstyr for barn har bidratt til reduksjonen. Strengere promilleregler i mange land bidrar også til å redusere antall ulykker. Økt fokus på trafikksikkerhet og tanker om «Nullvisjonen», der ingen skal dø i trafikkulykker, er også faktorer i arbeidet med å redusere antall ulykker. Nye biler gjennomgår også sikkerhetstester som EuroNCAP og US NCAP.

Trafikkulykker i NorgeRediger

I mange år økte antallet dødsulykker i takt med økningen av antallet biler i Norge. I 1959, året før bilsalget ble fritt i Norge var antallet drepte i trafikken på 306, [4] mens i 1970 (som var toppåret) ble 560 mennesker drept. Det holdt seg på over 500 per år utover det meste av 1970-årene, men begynte å gå noe ned på slutten av tiåret. I 1985 ble 402 drept.

Utover i 1990-årene gikk tallene noe ned og for første gang siden 1950-årene opplevde man at tallene sank til under 300 (årene 1993, 1994 og 1996). Etter tusenårsskiftet sank tallene betydelig. Blant annet var de i 2005 på 225. Trenden fortsatte ytterligere det andre tiåret. I 2011 var det 169 drepte i trafikken,[4] i 2015 var det 118 drepte,[5] og i 2017 var det 106 drepte.[6]

ReferanserRediger

 1. ^ https://www.nrk.no/ostfold/dette-ma-du-gjore-hvis-du-kjorer-pa-et-dyr-1.14176072 Dette må du gjøre hvis du kjører på et dyr
 2. ^ Hagen, Arbeidsdokument TST/0823/97. Oslo, Transportøkonomisk institutt, 1997.
 3. ^ Kenya Timeline
 4. ^ a b Våreveger - Laveste dødstall siden 1950 (1.1.2013)
 5. ^ NRK - Norge har færrest dødsulykker (8.4.2016)
 6. ^ «106 omkom i 2017-trafikken | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 1. januar 2018. 

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger