Billedkunst

(Omdirigert fra «Bildekunstner»)
Denne artikkelen befatter seg med det generelle begrepet Billedkunst. For NBKs tidsskrift Billedkunst, se Billedkunst (tidsskrift).

Billedkunst, bildekunst eller bildende kunst er en samlebetegnelse for de billedskapende, visuelle kunstartene. Billedkunsten omfatter tradisjonelt særlig malerkunst, tegnekunst, grafikk, skulptur og billedvev, men også nyere uttrykk som fotografi, film, video- og datakunst, installasjon, performance og graffiti - i motsetning til kunstformene arkitektur, litteratur, musikk, dans og dramatikk.

Ordet «billedkunst» kan brukes både om de enkelte kunstformene, om aktiviteten (arbeidsprosessen) og det enkelte kunstverket (det konkrete bildet, skulpturen osv). Begrepet kan også brukes for å skille kunstfag fra håndverksfag som design og kunsthåndverk.

Billedkunst omtales i dagligtale ofte bare som «kunst». Begrepet brukes av enkelte feilaktig utelukkende for å betegne kunstformer som omfatter flate bilder.

Definisjon og omfang

rediger
 
Maleriet Heksas hode av August Natterer (1868 – 1933).
 
Detalj fra Bayeux-teppet, et tidlig eksempel på tekstilkunst fra 1000-tallet.

Ordet billedkunst er ikke veldig gammelt som begrep, og har tidligere hatt litt forskjellig betydning. I en svensk ordbok fra 1755 kommenteres «Bildkonst» slik: «(Till de imitativa konsterna) hörer hela Bildkonsten, och häraf i synnerhet Plastiken.» Billedkunst kunne i sjeldne tilfeller også omfatte «bygningskunsten», men ble alminnelig som begrep med nåværende betydning i dansk først i siste halvdel av 1800-tallet. Begrepet tilsvarer det engelske visual arts, det tyske Bildende Kunst og det franske arts visuels.

Begrepet bildekunst favner svært vidt, og mange kunstnerne ønsker at det skal forbli slik. Kunst reflekterer og kommenterer samfunnet, krysser grenser og er i konstant forandring. Å begrense hva billedkunst er, vil derfor virke mot sin hensikt. Noen bruker likevel begreper som to- og tredimensjonal kunst, idebasert kunst kontra materialbasert kunst og andre begrepspar, men ingen av dem dekker hele kompleksiteten.

Kunstnernes informasjonskontor (KIK) delte kunstnerne inn etter følgende arbeidsområder:

Disse kunstformene deles igjen inn i en lang rekke teknikker eller materialkategorier.

Billedkunstner

rediger

En utøver av billedkunst kalles billedkunstner. Mange norske profesjonelle billedkunstnere er organisert i paraplyorganisasjonen Norske billedkunstnere (NBK). Den utgir tidsskriftet Billedkunst.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger