Performance

Performance, eller performance art, (engelsk, utførelse, oppfyllelse, prestasjon, verk, arbeid, forestilling, nummer, del av forestilling, funksjonering) er en uttrykksform i grenselandet mellom billedkunst og scenekunst.

Begrepet slik det er brukt i kunstnerisk sammenheng betegner generelt et billedkunstverk som har utstrekning i tid og rom, og som i tillegg utføres av billedkunstner/personer på stedet, etter kunstnerens idé. En performance kan inneholde elementer fra andre kunstformer som musikk, teater, dans eller litteratur, men skiller seg gjerne fra disse idet den ikke viser frem hendelser som illusjoner, men presenterer virkelige hendelser som kunst. Performance skiller seg også fra andre kunstformer som maleri eller skulptur hvor et fysisk objekt utgjør verket.

Performance som en billedkunstnerisk praksis har sin opprinnelse i det tidlige 1900-tallets europeiske avant-garde, og kunstretninger som futurisme og dadaisme. Futuristenes anti-borgerlige og samfunnskritiske handlinger, presentert som kunst, blir ansett å være den første presentasjonen av ideen om performance i en kunstnerisk sammenheng. I 1960-årene fikk denne uttrykksformen fornyet aktualitet blant amerikanske kunstnere som arbeidet med interdisiplinære uttrykk, som Allan Kaprows happenings, eller John Cages arbeid ved Black Mountain College.

Utover i 1970-årene ble performancekunsten assosiert med kunstnere som bruker sin egen kropp som utgangspunkt for kunstnerisk handling. Performancekunsten har også vært nært knyttet til politiske diskurser som feminisme.

Sentrale kunstnereRediger

Norske performancekunstnereRediger

Eksterne lenkerRediger