Bergen helse- og sosialhøgskole

Bergen helse- og sosialhøgskole var en høgskole for flere helsefaglige utdanninger, etablert i Bergen i 1991 som en mellomfase-fusjon mellom fem høgskoleutdanninger for jordmor, vernepleier, psykiatrisk sykepleier, sosionom og helsesøster.[1] Skolen ble i 1994 fusjonert inn i Høgskolen i Bergen.

De infusjonerte skolene var Bergen jordmorhøgskole, Bergen vernepleierhøgskole, Høgskolen i psykiatrisk sykepleie, Bergen, sosionomutdanning og helsesøsterutdanning.

Referanser rediger

  1. ^ Hartvedt, Gunnar Hagen (1918-2002) (1999). Bergen byleksikon. Oslo: Kunnskapsforl. s. 55 og 86. ISBN 8257310360.