Bergen jordmorhøgskole

Bergen jordmorhøgskole var en høgskole for jordmorutdanning, etablert i Bergen i 1860, da som en integrert undervisning ved Fødselsstiftelsen i Bergen. Skolen ble i 1991 en del av Bergen helse- og sosialhøgskole, og ble i 1994 fusjonert inn i Høgskolen i Bergen.

Den første jordmorutdanningen i Norge ble opprettet i Christiania i 1826, og inntil 1970 var Oslo og Bergen de eneste utdanningsstedene for jordmødre.

Utdanningen ble vedtatt opprettet av Stortinget i 1860, og undervisningen kom i gang 1. mai 1861. Skolen het fram til 1926 Bergen Fødselsstiftelse og Jordemoderskole. Da fødselsstiftelsen i 1926 skiftet lokaler og navn, fulgte utdanningen med, og skiftet navn til Jordmorskolen ved Kvinneklinikken i Bergen. Ved en lovendring i 1952 ble det påkrevet med sykepleierutdanning som grunnutdanning for jordmødre. Dette endret både undervisningen og navnet, som heretter ble Statens Jordmorskole i Bergen. Skolen flyttet fra Kvinneklinikken til villa Skjolnes på Nesttun i 1972. Skolen ble i 1982 innlemmet i det statlige høgskolesystemet, sammen med alle andre 2- og 3-årige helsefagutdanninger. Samtidig fikk den navnet Bergen jordmorhøgskole.

LitteraturRediger

  • Profesjonsutdanninger i Bergen. Redaktør: Egil Ertresvaag. Bergen, 2007. ISBN 978-82-77-09091-7
  • Jordmorutdanning og kvinneklinikk : tilbakeblikk og status etter 125 år i Bergen : jubileumsskrift for Bergen jordmorhøgskole og Kvinneklinikken. Redaktører: Kjell Haram og Per Bergsjø. Bergen, 1987 ISBN 82-990918-5-3