Bendix Olafsen

lagmann i Christiansand og Agdesidens lagdømme
(Omdirigert fra Bendix Olufsen)

Bendix Olafsen (død 1618 i Mandal) var lagmann i Christiansand og Agdesidens lagdømme mellom 1604–1617

Bendix Olafsen
Død1618Rediger på Wikidata
MandalRediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata

EmbetskarriereRediger

Olafsens bestalling er datert 24. juli 1604. I 1597 er Olafsen nevnt som Erik Munks fogd i Nedenes len.

Mange saker Olafsen avsa dom i, ble anket inn for herredagen i Oslo eller Skien. Flere ankesaker fikk det utfall at lagmannsdommen ble stadfestet. Det gjaldt en arvesak som var anket av Barbra Pederson og en annen sak mellom Jørgen og Torgrim Hæstad i Høvåg. Også en dom der lagmannen hadde fradømt Gunnar Hesteland retten til gårdene Fidje og Eidså i Greipstad, ble stadfestet av herredagen i 1613. Lagmannen ble tilkjent «kost og tæring». Det samme skjedde i 1615 da Herredagen i Oslo behandlet en dom lagmannen hadde avsagt mellom Gunnar Ansteinsen fra Høvåg og presten Laurits N. om gården Haugevik. Lagmannen ble også her tilkjent «kost og tæring».

Etter pålegg fra lensherren stevnet lagmannen både bønder og 30 prester inn for Herredagen i Skien i 1613 for ikke å ha etterkommet kongens pålegg om å sende soldater og bestride «underholdning» til Kalmarkrigen. Prestene ble dømt til å betale bøter. Bøndene i Råbygdelaget ble dømt til å betale halvparten av alt eiende gods, odelsgods unntatt. Bøndene i Mandal slapp lettere fordi de hevdet å holdt seg hjemme for å forsvare landsdelen mot sjørøvere.

Ikke alle lagmannsdommene til Bendix Olafsen ble opprettholdt i høyere instans. Han hadde avsagt dommer om ulovlig handel som kjøpmenn fra Tønsberg drev på Agdesiden. Enken hans møtte på herredagen i denne saken. Lagmannsdommen ble ”kassert”, men slik at ”dommen ikke skal komme til nogen skade for lagmannens arvinger”.

FamilieRediger

Olafsen var av gammel bondeætt i Aust-Agder. Konen, Margrete Bentsdatter, var fra Fjære, datter til Bent Nilsen og hadde odelsrett til Ballestad i Gjerpen. Det ble sak mellom lagmannen på konens vegne og Hans Kiise om eiendommen. Ved herredagsdom 18. august 1613 ble Margrete tilkjent odelsretten. Margrete Bentsdatter døde av pest i Mandal 26. september 1625.[1]

Bendix Olafsen bodde på den gamle fogdegården Gauslå i Herrefoss.

Enken søkte etter mannens død å få en annen gård enn mannen hadde hatt fordi den ble overført til neste lagmann. Hun ba om gården «Jæssørø». Lensherren fikk ordre om å hjelpe henne til denne eller en annen gård.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ Finne-Grønn NPT 1920:347 (Jørgen v. Ansbach, Engel Jensen og slegten Klouman).
  2. ^ Norske Rigsregistranter IV 1618 Arkivert 7. juni 2007 hos Wayback Machine. s. 732