Giro

betalingsanvisning
(Omdirigert fra «Bankgiro»)

Giro (fra latin gyrus, krets, omløp eller overføring) er en form for betaling fra en bankkonto til en annen, som settes i gang av den som betaler. Hovedsakelig gjennomføres en girering ved at betaler tar initiativ til å belaste sin bankkonto og godskrive betalingsmottakers bankkonto, for eksempel når man skal betale en faktura.

Reproduksjon av norsk bankgiroblankett
Reproduksjon av norsk postgiroblankett

Selv om debitering og kreditering oftest involverer bankkonto, er girotjenesten åpen for å gjøre betalinger uten bruk av bankkonto både for betaler (ved kontant betaling når girering skjer i skranke i bank eller post) og for betalingsmottaker (utstedelse av Giro Utbetaling per post).

I utgangspunktet var giro en blankettbasert betalingstjeneste, men siden gjøres det meste av gireringer elektronisk.[trenger referanse]

Historikk Rediger

Giroer har blitt brukt i Egypt siden det 1. århundre. I moderne tid var Østerrike først ute med postgiro i 1883. Etter en tid fulgte flere land etter: Sveits i 1906, Tyskland i 1909, Belgia i 1913, Nederland og Frankrike i 1918. Norge fikk derimot først postgiro i 1943.

I Norge eksisterte bankgiro og postgiro som to selvstendige girosystemer, men disse ble samordnet som én felles tjeneste med felles blankett i 1996–97.[1]

Referanser Rediger

  1. ^ «postgiro – Store norske leksikon». Store norske leksikon. Besøkt 6. mars 2016.