En bankkonto er en monetær konto der en bank fører den løpende balansen til en kunde.

Bankkontoer kan ha en positiv balanse (debet) der banken tar vare på pengene til kunden, eller en negativ balanse (kredit) der kunden skylder banken pengene.

Det er vanlig å skille mellom tre typer bankkontoer:

  • Sparekonto, der man normalt har en positiv balanse
  • Lånekonto, der man normalt har en negativ balanse
  • Transaksjonskonto, der det er normalt med både negativ (innenfor en kredittgrense) og positiv balanse

Kontoen er identifisert ved hjelp av et IBAN-nummer ved internasjonale overføringer. I Norge har alle bankkontoer et standardisert kontonummer på elleve siffer der de fire første sifrene identifiserer banken.