Autisme

(Omdirigert fra Autist)

Autisme er en utviklingsforstyrrelse som særlig påvirker kommunikasjon og evnen til sosialt samspill. Autisme er betegnelsen på et syndrom, dvs. summen av en rekke symptomer som opptrer samtidig.

Autisme
ICD-10-kodeF84.0
ICD-9-kode299.0
OMIM209850
DiseasesDB1142
MedlinePlusT153
eMedicineped/1780 

Autisme er en samlebetegnelse for beslektede typer av gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (GUF).

KjennetegnRediger

Autisme kjennetegnes av at personen det er tale om har markert avvikende eller mangelfullt utviklet evne til sosialt samspill og kommunikasjon, samt et tydelig begrenset repertoar av aktiviteter og interesser. Karakteristisk er repetitiv atferd som viser seg i stereotypier eller interessetemaer. Vanlige symptomer på autisme er dårlige sosiale og kommunikative evner, ofte kombinert med monoman adferd og snevre interesser. Ved vanlig autisme er problemene så tydelige at omgivelsene som regel oppdager symptomene før tre års alder. Tilstanden er tre til fire ganger så vanlig hos gutter som hos jenter. Autisme antas i all hovedsak å være kronisk. Behandling satser ikke på å kurere autisme, men å tilpasse og tilrettelegge miljøet for pasienten og omgivelsene. Ved hjelp av atferdsterapeutiske teknikker kan mennesker med autisme lære ferdigheter som øker tilpasning og funksjonsnivå.

Symptomene på autisme varierer fra person til person. Noen med autismediagnosen er betydelig psykisk utviklingshemmet, mens andre er forholdsvis høytfungerende og har normale intellektuelle evner.

De fleste som har såkalte autismespekterforstyrrelser (ASF) utviser mindre fleksibilitet, både i tanker og atferd, enn folk flest. Dette vises ofte ved en intens motstand mot alt som er annerledes, gjerne ledsaget av sterke protester mot endringer. For å skape forutsigbarhet insisterer mange barn og unge med ASF på å ha total "regi" i samvær med andre, og mange motsetter seg å bli kommandert eller manipulert. Alle ting, situasjoner eller aktiviteter som ikke er akkurat slik de er vant med, oppleves som nye og dermed uinteressante eller frastøtende. "Nesten lik" er ofte et konsept som ikke eksisterer for disse personene. Dette betyr at mange må lære samme ferdighet flere ganger i nesten like situasjoner. På fagspråk kalles denne tilstanden ofte vansker med generalisering.

AutismespekteretRediger

Utdypende artikkel: Autismespekterforstyrrelser

Siden symptomene varierer så sterkt mellom ulike typer autisme, bruker man ofte begrepet autismespekteret som en samlebetegnelse. I engelskspråklig litteratur brukes ofte forkortelsen ASD, som står for Autism Spectrum Disorders. På norsk brukes ofte forkortelsen ASF om det samme, for «autismespekterforstyrrelse».

Autisme er antatt å være til stede fra fødselen av, og oppdages ofte i løpet av de tre første leveårene. Asperger syndrom representerer et unntak, fordi det som regel ikke er mulig å stille denne diagnosen før barnet er i skolealder. Ved Aspergers syndrom foreligger det ikke noen generell svekkelse i språklig eller kognitiv utvikling på samme måte som ved sterkere grad av autismespekterforstyrrelse. For å skille mellom Aspergers syndrom og ASF for øvrig, undersøker man barnets språkutvikling. For voksne med ASD-diagnose blir det derfor kunstig å skille mellom Aspergers syndrom og andre autismespekterforstyrrelser. For voksne vil det være mer hensiktsmessig å kartlegge hvorvidt det foreligger en psykisk utviklingshemning i tillegg til ASD/ASF.

Man har etter hvert fått større innsikt i sammenhengen mellom ASD og andre kognitive forstyrrelser, inklusive Landau-Kleffner syndrom.

Kanners syndromRediger

Kanners syndrom er en type autisme. En person som har Kanners syndromet kan klare å huske alt, og kan ramse opp mye, men klarer ikke å fungere på egen hånd. Språkferdighetene blant barn med Kanners syndrom er varierende. Enkelte ganger blir ikke syndromet oppdaget før barnet har kommet langt i språket, andre ganger kan barnet ha et bra språk, men har vanskelig for å kommunisere og holde en samtale i gang over lengre tid.

Syndromet er oppkalt etter Leo Kanner, en østerriksk-amerikansk psykiater som jobbet som barnepsykiater på 1940-tallet. Han mente at autisme var medfødt, men kunne kureres.

«Kanners syndrom» eller «infantil autisme» er to eldre betegnelser på en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse hos barn kjennetegnet ved svikt i kontaktevne, forstyrret språkutvikling og ritualistisk og tvangspreget atferd; tidligere kalt barnepsykose. Disse to begrepene brukes ikke i diagnosemanualer i dag. Diagnosen «barneautisme» brukes om en biologisk basert forstyrrelse, men årsakene er fortsatt i stor utstrekning ukjente. I ca 30 prosent av tilfellene påvises en fysisk årsak, som for eksempel Fragilt X-syndrom eller Tuberøs sklerose. Barneautisme slik begrepet brukes i dag ligner på det som før ble beskrevet som Kanners syndrom, men er lagt inn under samlebegrepet "autismespekterforstyrrelse" (ASF).[trenger referanse]

PrognoseRediger

Mange foreldre og pårørende kan bekymre seg hvordan det vil gå for personen med autisme når de ikke lengre kan passe på seg selv. Det er vanskelig å gi en prognose for det enkelte barn, ettersom hvert barn med autisme har forskjellig atferd. Noen klarer seg fint på egen hånd og har behov for lite hjelp. Andre derimot kan trenge mye hjelp. Rett hjelp og støtte i barnets oppvekst kan hjelpe barnet til å få mindre problemer i voksenalder.

Noen forskninger viser likevel at:[1]

  • Rundt 15 av 100 barn med autisme klarer seg på egen hånd som voksne.
  • Mellom 15–20 av 100 bor alene, men med hjelp.
  • Mange voksne med autisme trenger heltidsomsorg hele livet.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger

 Denne medisinrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.