Asperferar

En Asperferar (lat. aspergere «bestenke» og ferre «bære») er i den katolske kirkes liturgiske bruk en ministrant, som bærer på aspersoriet, et bøttelignende kar med vievann til bruk ved den velsignelse som går under navnet asperges. Presten går med asperferaren rundt i kirkerommet og bestenker menigheten med vievann; presten må dyppe den såkalte aspergilen i dette karet underveis for å fylle den opp med mer vievann. Asperferaren kan også stå til tjeneste når for eksempel graver, hus, kirkegårder, ringer (under bryllup), biler og annet velsignes.