Aspersorium

Et aspersorium er et bærbart bøttelignende kar som benyttes i katolsk liturgi ved bestenkelse av vievann.