En aspergil (eller aspergilium) er et hjelpemiddel som benyttes for å bestenke vievann. Den brukes særlig i katolsk liturgi, og finnes der i to grunnformer. Den opprinnelige form er rett og slett en kvast (ikke ulik en stiv feiekost men kortere) som dyppes i vievann og deretter slås i luften mot de personer eller den gjenstand som ønskes velsignet. En vanligere form for aspergil er en perforert hul kule med et kort håndtak. Når den dyppes i aspersoriet (et bøttelignende vievannskar som gjerne holdes av den ministrant som kalles asperferaren) fylles den raskt med vann, som så kommer ut når den rystes.

Noen aspergiler av kuletype rommer et reservoar for vievann i håndtaket, slik at det blir hendigere i bruk for eksempel ved husvelsignelser eller ved velsignelse av graver.