Må ikke forveksles med Aspergers.

Asperges er en seremoni der menigheten bestenkes med vievann forut for en katolsk messe, eller som et tidlig ledd i messens første del, Ordets liturgi (og trer i så fall i stedet for syndsbekjennelses-leddet og kyrie-leddet). Lignende seremoni finnes også i den ortodokse kirke og i noen andre kristne samfunn.

Redskapet som presten benytter for bestenkningen kalles aspergil (aspergillum), og vievannsbøtten som bæres med rundt kalles et aspersorium. Selve bestenkelseshandlingen blir av og til kalt aspersjon. Asperges kommer fra det latinske verbet aspergere, som betyr å bestenke.

Bestenkelsesriten ledsages med lesning eller sang fra Salme 51. I påsketiden synges imidlertid Vidi aquam fra Salme 117.