Arteriolene (lat. liten arterie) er de minste arteriene i kroppen. De forbinder det store arteriesystemet med kapillarene.

Fysiologi

rediger

Regulering av blodflyten

rediger

Arteriolene har stor evne til å endre blodflyten ved to mekanismer: vasokonstriksjon og vasodilatasjon.

  • Vasodilatasjonen oppstår som påvirkning av gassen nitrogenoksid (NO), som fører til en avslapning av den glatte muskulaturen i arteriolveggen. (Dette er virkningsmekanismen for medikamentet nitroglyserin, som fører til en frigjøring av NO i blodet.) Redusert pH, redusert oksygenmetning og varme er andre utløsende årsaker til vasodilatasjon i arteriolene.
  • Vasokonstriksjonen reguleres av at den glatte muskulaturen i arteriolveggen trekker seg sammen. Dette skjer f.eks. som en respons på kulde, hvor arteriolene i huden trekker seg sammen.

Se også

rediger