Metning

Wikipedia-pekerside

Metning eller mettet uttrykker at noe er helt fullt. Det motsatte er umettet. Uttrykket blir brukt i flere sammenhenger:

  • Duggpunkt eller metningspunkt, en temperatur da luftens innhold av vann i gassfase er fullstendig
  • Fargemetning, et uttrykk for intensiteten av en gitt kulør
  • I fysikalsk kjemi er en løsning mettet når tilsatt løsningsstoff utfeller. Se overmetning
  • I organisk kjemi er metning et uttrykk for at antallet hydrogenbindinger er maksimalt. Se f.ek.s mettede fettsyrer
  • I miljøkjemi uttrykker nitrogenmetning et nivå da et økosystem ikke kan lagre mer nitrogen.